Jak vítězíme

Respektujeme duševní vlastnictví a obchodní práva ostatních stejným způsobem, jakým bychom chtěli, aby oni respektovali naše.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Respektujeme duševní vlastnictví a obchodní práva ostatních. Nepřipisujeme si zásluhy za krádež jakýchkoli nápadů, jež nejsou naším vlastním výtvorem. Chápeme, že použití chráněných práv ostatních bez povolení je protizákonné a mohlo by nás vystavit právní zodpovědnosti.

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

Jak vypadá vítězství

S respektem podnikáme následujícími způsoby:

  • Respektujeme nápady, postupy a práce, které vytvořili ostatní, a neporušujeme jejich chráněná práva.
  • Majetek třetích stran, například software, hudbu, videa a textový obsah, používáme pouze s povolením a v souladu s příslušnými licencemi.
  • Používáme pouze software a postupy, které jsou schváleny Společností.
  • Dodržujeme platné zákony na ochranu duševního vlastnictví.