Jak vítězíme

K ostatním se chováme s respektem, čímž podporujeme pozitivní pracovní prostředí, ve kterém prosperujeme jako jeden tým.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Spolupracujeme jako jeden tým a komunikujeme spolu způsoby, které podporují vzájemnou důvěru a respekt. To znamená jednat profesionálně, mluvit s ostatními otevřeně a s respektem a vzájemně se podporovat všude, kde je to možné. Tímto způsobem každý z nás pomáhá utvářet a posilovat naši kulturu dokonalosti a poctivosti. Pracoviště, které povzbuzuje a podporuje nejlepší snahu každého jednotlivce, je vítězné pracoviště.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Jak vypadá vítězství

Zdvořilé pracoviště udržujeme následujícími způsoby:

  • Mezi kolegy a partnery budujeme důvěru.
  •  Nasloucháme, abychom porozuměli.
  • Pro dobro týmu vyhledáváme příležitosti ke spolupráci a sdílení.
  • Dopředu přemýšlíme, jak mohou být naše slova a činy vnímány ostatními.
  • Vystupujeme proti jakémukoli způsobu šikany a obtěžování a v případě potřeby hledáme pomoc.
  • Ohlašujeme nevhodné vtipy, urážky či jiné nepřístojné komentáře týkající se rasy, pohlaví, barvy pleti, náboženství, věku, národnostního původu, handicapu, sexuální orientace nebo jiných charakteristik chráněných zákonem.
  • Nikdy nečiníme ani netolerujeme nepříjemné sexuální poznámky či návrhy ani neukazujeme materiály, které by ostatní mohli považovat za urážlivé.
  • Ohlašujeme jakékoli nevhodné chování, ať už jsme jeho cílem my samotní, nebo někdo jiný.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

Moje nová nadřízená je velmi zvídavá a otevřená. Pokládá mi zvídavé otázky týkající se mého osobního života a já se kvůli tomu necítím dobře. Možná si myslí, že je přátelská, ale její konverzační témata ve mně vyvolávají nepříjemný pocit. Požádal(a) jsem ji, aby přestala, ale ona mi odpověděla, že jsem příliš napnutý(á) a nahlas se divila, zda se do jejího týmu hodím. Nechci mít hned se svou vedoucí problémy, ale jsem z ní nervózní. Co můžu udělat?

Odpověď:
Jednání této nadřízené je nepříjemné a nepřijatelné a ve společnosti Johnson Controls nemá co dělat. Pokud se na to cítíte, sdělte své nadřízené, jak se kvůli ní cítíte a požádejte ji, aby nadobro přestala. Preferujete-li vyhnout se další konfrontaci s nadřízenou, můžete si promluvit s výše postaveným vedoucím či zástupcem oddělení lidských zdrojů nebo kontaktovat linku na podporu bezúhonnosti. Všechny tyto možnosti nám umožní pomoci tento problém vyřešit. Budete chráněn(a) před jakýmikoli odvetnými opatřeními.