Jak vítězíme

Snažíme se vytěžit co nejvíce z našich rozmanitých talentů, původů a úhlů pohledu, abychom dosáhli výjimečných náhledů a inovací.

Proč jsou pro nás hodnoty na prvním místě

Společnost Johnson Controls přitahuje, rozvíjí a podporuje jednotlivce s širokým rozsahem zkušeností, schopností a úhly pohledu. Ocenění všeho, co každého z nás činí jedinečným, rozšiřuje naše úhly pohledu a podněcuje nové myšlenky. Naše rozmanitost nám umožňuje kreativněji řešit problémy, činit promyšlenější rozhodnutí a proaktivněji identifikovat příležitosti. Když má každý jednotlivec pocit, že může přispět k našemu úspěchu a být jeho součástí, budou z toho mít prospěch naši zaměstnanci, zákazníci i investoři.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Jak vypadá vítězství

Z kultury rozmanitosti a inkluze čerpáme následujícími způsoby:

  • Aktivně vyhledáváme alternativní názory a přístupy.
  •  Zdvořile nasloucháme ostatním, abychom mohli uvážit a využít myšlenky a nápady, jež se liší od našich vlastních.
  • Chováme se k lidem spravedlivě a zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti založené na jejich kvalifikaci nebo dovednostech.
  • Žádáme od ostatních zpětnou vazbu a jsme jí otevřeni.

Nejdříve přemýšlejte

Otázka:

V mém týmu jsem jednou z pouhých tří žen. Na týdenních týmových schůzkách je zcela zřejmé, že můj mužský nadřízený upřednostňuje nápady a názory našich mužských kolegů, přičemž někdy podrývá mou autoritu i autoritu ostatních žen. Máme pocit, že jsme znevažovány a že nemáme příležitost prokázat, co dokážeme. Obávám se, že pokud budu s nadřízeným o problému hovořit, jen se utvrdí ve svých předsudcích o ženách. Jak mohu situaci změnit, aby se mohli v týmu podílet všichni?

Odpověď:
Ve společnosti Johnson Controls podporujeme rozmanité a inkluzivní prostředí, ve kterém se může na našem úspěchu podílet každý. Jakákoli forma genderových předsudků neodráží naše hodnoty ani kulturu, kterou chceme vytvořit. Měla byste zvážit, zda se nadřízeného nezeptat na případné konkrétní důvody, proč vaše nápady nejsou brány v úvahu. Pokud to problém nevyřeší, promluvte si s výše postaveným vedoucím nebo použijte jakýkoli jiný dostupný prostředek k vyjádření znepokojení, můžete si například promluvit se zástupcem oddělení lidských zdrojů nebo kontaktovat linku na podporu bezúhonnost.