Všichni, všude, každý den

Naše každodenní práce ve společnosti Johnson Controls činí svět produktivnějším, bezpečnějším a udržitelnějším. Tvorba vítězných řešení pro naše zákazníky je klíčem k vítězství na trhu. Na způsobu, jakým toho dosáhneme, záleží, protože vítězit nepoctivě nemá smysl. To je důvod, proč je v čele našich hodnot program Poctivost na prvním místě.

Naše hodnoty jsou počátečním bodem všeho, co děláme, i všude, kde to děláme. Připomínají nám i ostatním, kdo jsme, jaké hodnoty reprezentujeme a jak dosahujeme svých cílů. Jsou naší inspirací a naší příručkou. To je důvod, proč se tento etický kodex společnosti Johnson Controls jmenuje „Hodnoty na prvním místě“.

Man in formal attire walking with his bicycle in a corporate office campus

Naše hodnoty pohání vítězné chování, které pohání vítězné výsledky. Naše hodnoty pro nás ve společnosti Johnson Controls představují vodítko – od inspirace až po dosažení výsledku.

Integrita především
Slibujeme upřímnost a transparentnost. Dodržujeme nejvyšší standardy integrity a ctíme své závazky.
Motivace vycházející z cílů
Věříme, že si povedeme dobře, když budeme jednat správně, a cítíme odpovědnost zlepšit svět prostřednictvím řešení, která poskytujeme, naší angažovanosti ve společnosti, způsobu, kterým podnikáme, a závazku chránit lidi i životní prostředí.
Orientace na zákazníky
Jsme úspěšní, když jsou úspěšní naši zákazníci. Naše dlouhodobé strategické vztahy nám umožňují získávat jedinečné poznatky a napomáhají nám poskytovat zákazníkům výjimečná řešení a prospěch plynoucí z našich zkušeností.
Zaměření na budoucnost
Naše kultura inovací a neustálého zlepšování nás vede k tomu, abychom řešili problémy dneška a zároveň se stále ptali: „Co bude dál?“.
Všichni spolu
Jsme jeden tým oddaný spolupráci při vytváření smysluplných řešení, která posouvají svět vpřed.
Man sitting at a desk rubbing his hands together

Proč jsou naše hodnoty na prvním místě

Společnost Johnson Controls si během 130 let vytvořila pověst společnosti, které lze důvěřovat, že dodrží své sliby a dodá svým zákazníkům a dalším zúčastněným stranám hodnotu.

Tato pověst je naší zodpovědností, ať už máme ve Společnosti jakoukoli úlohu. Naše individuální rozhodnutí a jednání mají přímý dopad na schopnost společnosti Johnson Controls splnit očekávání našich zákazníků, investorů a dalších zúčastněných stran. Přestože je nás 120 000 lidí, kteří stojí za spoustou značek a funkcí po celém světě, vítězíme jako jeden tým. Naše rozhodnutí a chování musí podporovat kulturu důvěry a respektu ve snaze vzájemně si pomáhat při odvádění té nejlepší práce.

To je důvod, proč máme etický kodex Hodnoty na prvním místě. Ten nastavuje očekávání chování a vede nás směrem k dosažení nejlepších výsledků pro nás samotné i naše klíčové partnery. Jedná se o praktický a snadno použitelný prostředek, který nám ukazuje, jak uvést do praxe naše sdílené hodnoty. Když naše hodnoty pohání správné chování, vítězí všichni.