Hoe winnen we

We halen het maximum uit onze diverse talenten, achtergronden en gezichtspunten voor buitengewone inzichten en innovatie.

Waarom komen onze waarden op de eerste plaats?

Johnson Controls trekt personen aan met uiteenlopende ervaringen, capaciteiten en gezichtspunten, en ontwikkelt en ondersteunt hen. Door te waarderen wat ieder van ons uniek maakt, verruimen we onze gezichtspunten en stimuleren we nieuwe ideeën. Dankzij onze diversiteit kunnen we creatiever omgaan met problemen, meer weloverwogen beslissingen nemen en proactiever mogelijkheden in kaart brengen. Wanneer iedereen voelt dat hij of zij kan bijdragen aan ons succes en er deel van kan uitmaken, levert dit voordeel op voor onze werknemers, klanten en investeerders.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Wat houdt winnen in?

We moedigen een diverse en inclusieve cultuur aan door:

  • Actief te zoeken naar alternatieve meningen en benaderingen
  • Respectvol te luisteren naar anderen zodat we rekening kunnen houden met gedachten en ideeën die verschillen van de onze, en er voordeel uit kunnen halen
  • Mensen eerlijk te behandelen en werknemers gelijke kansen te bieden op basis van hun kwalificaties en vaardigheden
  • Feedback te vragen en open te staan voor feedback van anderen

Denk eerst na

V:

Ik ben een van de drie vrouwen in mijn team. Tijdens de wekelijkse teamvergaderingen is het nogal duidelijk dat mijn mannelijke supervisor de voorkeur geeft aan de ideeën en meningen van onze mannelijke collega’s, waarbij hij mij en de andere vrouwen soms openlijk ondermijnt. We voelen ons onbelangrijk en we vinden dat we de kans niet krijgen om te bewijzen wat we kunnen. Ik vrees dat ik de vooroordelen van mijn supervisor ten opzichte van vrouwen alleen maar zal bevestigen als ik hem erover aanspreek. Hoe kan ik verandering teweegbrengen zodat iedereen in het team een bijdrage kan leveren?

A:
Johnson Controls moedigt een diverse en inclusieve omgeving aan waarin iedereen kan bijdragen aan ons succes. Vooroordelen op basis van geslacht passen niet bij onze waarden en de cultuur die we willen creëren. U zou moeten overwegen om uw supervisor te vragen of hij welbepaalde redenen heeft om geen rekening te houden met uw ideeën. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u praten met een hogere manager of gebruikmaken van een van de beschikbare middelen om kwesties te melden, zoals praten met HR of contact opnemen met de Integrity Helpline.