Sådan vinder vi

Vi forventer, at vores leverandører arbejder efter de samme høje standarder, som vi selv gør – altid med integritet.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi tror på at handle med integritet, vise respekt og opfylde vores forpligtelser. Vi forventer intet mindre af dem, der ønsker at gøre forretninger med os. Vores globale leverandørstandarder beskriver disse forventninger. Vores leverandører skal kende og følge disse standarder for at sikre, at de samarbejder med os på både etisk og ansvarlig vis og bidrager til at bevare Johnson Controls’ omdømme.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Sådan er det at vinde

Vi opretholder høje standarder og etisk adfærd i vores forsyningskæde ved:

  • At være tydelige og direkte over for leverandører om vores krav, både hvad angår det, vi har brug for, og hvordan det skal gøres
  • At forhandle gennemsigtigt og retfærdigt
  • At sikre, at de aftalte vilkår bliver skriftligt dokumenteret fuldt ud og præcist: i kontrakter, indkøbsordrer og andre dokumenter
  • At forklare vores værdier og filosofi for forretningsførelse og afspejle dem i vores kontrakter
  • At anvende vores globale leverandørstandarder konsekvent i alle leverandørforhold
  • At give vores leverandører ressourcer og yderligere vejledning til enhver nødvendig præcisering af forventningerne