Sådan vinder vi

Vi beskytter de fortrolige oplysninger, som vores kunder betror os.

Derfor sætter vi Vores værdier først

At være kundedrevet handler om mere end at holde løfter og opfylde forventninger. Det handler om fortsat at opnå vores kunders tillid ved at vise, at vi passer på deres interesser såvel som vores egne. Fortrolige oplysninger er lige så værdifulde for vores kunder, som de er for os. Uautoriseret brug eller offentliggørelse kan medføre alvorlig økonomisk skade samt skade på omdømmet. Vi tager forholdsregler for at beskytte de fortrolige oplysninger, som er betroet os.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Sådan er det at vinde

Vi bevarer kundernes tillid ved:

  • At være lige så forsigtige med kundernes fortrolige oplysninger som med vores egne
  •  At træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundernes oplysninger
  • Kun at oplyse kundernes fortrolige oplysninger til dem, der er autoriserede og har et forretningsbehov for at kende dem
  • Ikke at dele fortrolige kundeoplysninger med nogen uden for vores virksomhed, medmindre kunden har givet tilladelse til det
  • At antage, at oplysningerne er fortrolige, medmindre og indtil vi bekræfter andet
  • At følge den gældende privatlivslovgivning og vores personlige politik om beskyttelse af personlige oplysninger
  • Straks at kontakte compliance-teamet eller den juridiske afdeling, hvis vi ved eller har mistanke om, at kundeoplysninger uforsætligt er blev håndteret forkert på nogen måde

Tænk først

Sp.:

I løbet af mine 10 år hos Johnson Controls har jeg arbejdet med mange grupper og dannet stærke relationer på tværs af virksomheden. En ven fra min sidste gruppe spurgte, om jeg kunne sende ham en liste over kundernes e-mailadresser, så han bedre kunne markedsføre en ny service. Jeg ved, at vi er ét team, og jeg vil gerne hjælpe min ven. Jeg er bare ikke sikker på, om jeg bør dele disse oplysninger, også selvom det er internt. Hvordan skal jeg håndtere denne anmodning?

Sv.:

At arbejde som ét team indebærer at finde måder at samarbejde på tværs af vores organisation, og det betyder også at dele ansvarsområder for at opfylde vores juridiske og etiske forpligtelser. Dette omfatter forpligtelsen til at beskytte kundernes oplysninger, hvoraf mange er fortrolige. Hvis sådanne oplysninger udleveres uden tilladelse, kan de potentielt komme i de forkerte hænder, hvilket sætter kunden og vores omdømme i fare. Del ikke de ønskede oplysninger, og mind din ven om, at kunderne stoler på, at vi kun bruger deres oplysninger til de formål, de har leveret dem til. Vi skal søge deres tilladelse, inden vi bruger dem til andet.