Beskyttelse af kundernes personlige oplysninger

Vi beskytter de fortrolige oplysninger, som vores kunder betror os. Fortrolige oplysninger er lige så værdifulde for vores kunder, som de er for os; uautoriseret brug eller videregivelse af dem kan forårsage alvorlig økonomisk og omdømmemæssig skade.  Vi tager forholdsregler for at beskytte de fortrolige oplysninger, der er betroet os.

Læs mere
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Overholdelse af offentlige kontrakter

Vi betragter det som et privilegium at betjene offentlige kunder og sørger for at opfylde vores særlige forpligtelser over for dem. 

Læs mere

Praksis for ærlig markedsføring, salg og service

Vi taler selvsikkert og ærligt om den værdi, vi giver kunderne, fordi det skaber tillid til vores brand. Vi viser, hvordan vi tilfører værdi på en klar og sandfærdig måde, og vi holder, hvad vi lover.

Læs mere
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Produktkvalitet og sikkerhed

Vi fokuserer på at levere den højeste værdi til vores kunder gennem sikre, innovative produkter og løsninger. Vi vil have kunder, der bliver hos os på lang sigt, kunder, der stoler på, at vi forstår, forudser og opfylder deres behov bedre end vores konkurrenter.

Læs mere