Sig frem – alles mening tæller

Ofte er den rigtige ting at gøre helt indlysende. På andre tidspunkter kan en situation virke kompleks eller usædvanlig, og vi kan være usikre på, hvordan vi skal håndtere den. Hvis du har en bekymring, skal du straks sige frem. Ikke alene har vi pligt til at gøre det, men det giver os også mulighed for hurtigt at få klarhed og undgå potentielle problemer. Hvis noget er gået galt, giver det os mulighed for at undersøge det og rette op på det.

Ressourcer

Der er flere måder til at fortælle om en bekymring vedrørende etik eller overholdelse. Du kan:

  • Drøfte spørgsmålet med din nærmeste overordnede
  • Drøfte spørgsmålet med en anden leder
  • Kontakte compliance-teamet, personaleafdelingen eller den juridiske afdeling
  • Kontakte Johnson Controls’ døgnåbne hjælpelinje ifm. integritet:

Nul tolerance for repressalier

Johnson Controls forbyder repressalier. Enhver, der fortæller om en bekymring i god tro, vil ikke blive udsat for repressalier af nogen art – herunder trusler, chikane, nedsættelse af timer, opsigelse eller nogen anden negativ konsekvens. Repressalier går imod vores værdier og underminerer den tillid, der er afgørende for vores succes. Repressalier er en alvorlig forseelse, der vil resultere i disciplinære tiltag, inkl. opsigelse.

Til sidst…

Det etiske regelsæt er beregnet til at være en kilde til inspiration og vejledning for os til at arbejde sammen om at skabe en mere komfortabel, sikker og bæredygtig verden. Det viser, hvordan vi handler i forhold til vores værdier, mens vi forfølger muligheder, samtidigt med at vi navigerer i områder med risiko. Det dækker muligvis ikke enhver situation, som vi kan stå over for. Det er vigtigt at stille spørgsmål, når vi er usikre på det rette handlingsforløb, og afgørende, at vi fortæller om eventuelle bekymringer, vi måtte have. Regelsættet indeholder en række ressourcer og kanaler til at hjælpe os med at gøre dette.