Sådan vinder vi

Som virksomhed, der driver globale forretninger, overholder vi alle regler og begrænsninger, der gælder for os.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi er stolte over at have kunder og at kunne drive forretning i mange lande rundt om i verden. Vi følger de love, der gælder overalt, hvor vi gør forretning, såvel som dem, der styrer international handel. Af nationale sikkerhedsmæssige, politiske eller økonomiske årsager kan regeringerne kontrollere import og eksport af følsomt udstyr og data. De kan også begrænse forretninger med bestemte grupper, enkeltpersoner eller lande. Ved at overholde handelsbestemmelser undgås ikke kun store bøder, tab af tilladelser og fængselsstraf; det hjælper også med at gøre verden til et sikrere sted.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Sådan er det at vinde

Vi driver vores forretning over hele verden ansvarligt ved:

  • At følge virksomhedens politikker og procedurer, som er designet til at imødegå handelsbestemmelserne, including our Trade Compliance Policy
  • Ikke bevidst at markedsføre, sælge eller levere tjenesteydelser til nogen på USA’s, EU’s eller andre gældende embargo- eller sanktionslister
  • At overholde alle kontraktmæssige eller juridiske begrænsninger for adgang til kundeoplysninger
  • At gennemføre af risikovurderinger og due diligence-kontrol af tredjepartsorganisationer, som vi har til hensigt at drive forretninger med
  • At advare den juridiske afdeling, hvis nogen kunder, leverandører eller andre beder os om at deltage i en boykot

Tænk først

Sp.:

Jeg ved, at Johnson Controls altid undersøger potentielle nye markeder for vores produkter og løsninger. En udenlandsk distributør kontaktede mig for nylig for at sige, at han havde modtaget henvendelser om en produktserie, som vi ikke tidligere har solgt i den del af verden. Jeg er klar over, at der nogle gange er begrænsninger for, hvor vi kan sælge produkter, samt for de anvendelser, som de kan bruges til. Jeg bad distributøren om at besvare et par spørgsmål for at hjælpe mig med at forstå den tilsigtede slutbruger og slutbrug. Hans svar var vage, og det virkede, som han bagatelliserede mine bekymringer. Jeg tror ikke, han forstod de potentielle risici. Hvad skal jeg gøre?

Sv.:

Du gjorde klogt i at bringe den internationale handelsoverholdelse op. Det er vigtigt at gennemgå enhver markedssituation i udlandet for denne type risici. Du bør følge op på dine henvendelser hos distributøren, da vi ikke vil være i stand til at levere produkterne uden fuld forståelse af den tilsigtede slutbruger og slutbrug. Du bør også drøfte de potentielle internationale handelsproblemer med ledelsen, handelsoverensstemmelsesafdelingen eller den juridiske afdeling for at få hjælp.