Sådan vinder vi

Vi styrker vores brand og interessentrelationer igennem tankevækkende, præcis og konsekvent kommunikation og ansvarligt engagement med sociale medier.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi kommunikerer sandfærdigt, præcist og konsekvent med kunder, investorer og andre interessenter. Dette er vigtigt for at opbygge en forretning baseret på tillid, langsigtede relationer og gensidig værdi, snarere end blot transaktioner. Vi husker, at vi alle er ambassadører for Johnson Controls-brandet. Vi udtrykker vores værdi på markedet og bevarer vores omdømme ved at bruge sociale medier ansvarligt og ved at lade kolleger med den rette myndighed og erfaring håndtere eksterne henvendelser.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Sådan er det at vinde

Vi styrker vores brand og relationer ved:

  • At følge vores kommunikationspolitik, når vi håndterer eksterne henvendelser eller engagerer os med sociale medier
  • Kun at udlevere oplysninger på vegne af Johnson Controls, hvis det er tilladt at gøre det
  • At være høflig og professionel i vores onlinesamtaler
  • At huske, at vores onlineaktivitet, selv uden for arbejdstiden, både kan gavne eller skade Johnson Controls
  • At identificere meninger som vores egne, medmindre vi er autoriserede til at tale på Johnson Controls’ vegne
  • Aldrig at afsløre fortrolige eller proprietære oplysninger (om vores virksomhed, kunder eller andre forretningspartnere)
  • Ikke at dele interne medarbejdermeddelelser, såsom generelle e-mails eller portalhistorier
  • Aldrig at udgive ulovligt indhold eller andet, der med rimelighed kan få andre til at føle sig mobbet eller truet
  • Ikke at lade sociale medier påvirke vores jobansvar hos Johnson Controls

Vi forbinder, kommunikerer og lærer igennem sociale medier

Sociale medier er et kraftfuldt værktøj, der forbinder Johnson Controls med vores kunder, lokalsamfund og interessenter over hele kloden – med det samme. Det giver os mulighed for at styrke vores relationer og opbygge vores brand. Mange af os bruger sociale medier i vores personlige liv for at holde os orienteret og i kontakt med venner og familie. Ved at være opmærksomme på vores onlinetilstedeværelse og gennemtænke, hvad vi skriver, minimerer vi risikoen for, at noget bliver fejlfortolket eller taget ud af kontekst.

Tænk først

Sp.:

Jeg følger en af mine kolleger på et socialt medie. Af og til skriver han indhold, der refererer til virksomhedens ledelse på en negativ måde. Hans profil identificerer ham som medarbejder hos Johnson Controls. Jeg ved, at han har ret til åbent at udtrykke sine personlige meninger, men det føles ikke rigtigt. Er han i strid med nogen af vores politikker eller retningslinjer?

Sv.:

Nej, din kollega har ikke overtrådt nogen af vores politikker eller retningslinjer. Han har ret til at udtrykke sin personlige mening, men han bør måske overveje en mindre offentlig måde at udtrykke sine synspunkter om virksomheden. Selvom sociale medier giver os nye og vidtrækkende måder at kommunikere på, gælder de samme principper for god dømmekraft som i mere traditionelle kommunikationsformer: Medarbejdere må ikke fremsætte deres meninger som virksomhedens meninger, medmindre de er bemyndiget til at gøre det. De må ikke dele fortrolige, ikke-offentlige oplysninger, og de må ikke sige ting, der er fornærmende eller overtræder loven.