Beskyttelse af virksomhedens aktiver

Sådan vinder vi

Vi beskytter Johnson Controls’ omdømme og andre aktiver, fordi de er byggestenene for vores fremtid.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi fokuserer på fremtiden. Ved at få det bedste ud af det, vi gør i dag, gør vi os klar til at vinde i morgen. Vores aktiver – ejendom, penge, oplysninger, idéer og omdømme – opretholder vores aktiviteter og giver os mulighed for at investere i innovation og løbende forbedringer. Som gode forvaltere af disse aktiver bruger vi dem til at skabe usædvanlige kundeoplevelser og bæredygtig investorværdi.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Sådan er det at vinde

Vi beskytter Johnson Controls’ aktiver ved:

 • At passe godt på aktiver under vores kontrol for at undgå tab, skade, ødelæggelse, tyveri eller uautoriseret brug
 • At være opmærksomme på at forhindre bedrageri, bortskaffelse eller misbrug i forhold til virksomhedens aktiver
 • At administrere vores regnskaber og oplysninger i overensstemmelse med vores arkivbevarelsespolitik og virksomhedens andre politikker
 • At følge informationssikkerheds- og brugeradgangsprotokoller til at beskytte virksomhedens systemer og data mod uautoriseret adgang, modifikation, duplikering, destruktion eller offentliggørelse, uanset om det er tilfældigt eller forsætligt
 • Udelukkende at anvende virksomhedens aktiver til erhvervsmæssige formål, medmindre en rimelig og tilfældig personlig brugsundtagelse gælder
 • At indberette eventuelle bekymringer om brug, misbrug eller fare for vores virksomhedsaktiver

Forskellige aktiver, samme princip

Virksomhedens aktiver tager adskillige former. Den måde, vi beskytter dem på, vil afhænge af aktiverne og vores særlige rolle. Men i alle tilfælde gælder samme princip: Pas på og brug din sunde fornuft.

Informationsaktiver: Eventuelle data relateret til vores produkter, forretninger, eller hvordan vi udfører vores aktiviteter, uanset hvordan de er oprettet, distribueret, brugt eller opbevaret.

Finansielle aktiver: Penge og alt, hvad der kan konverteres til penge, såsom aktier, obligationer og bankindskud.

Fysiske aktiver: Alt, hvad der er materielt, som virksomheden ejer, der bruges til at drive forretning (f.eks. faciliteter, maskiner, værktøjer, computere, mobiltelefoner, råvarer, køretøjer, kontorudstyr og forsyninger).

Immaterielle aktiver: Vores omdømme, idéer, opfindelser, intellektuel ejendomsret, design, ophavsret, varemærker, patenter og forretningshemmeligheder. Disse aktiver hjælper os med at drive innovation og forbedring.

Følgende vejledning omhandler nogle særligt vigtige områder, hvor vi skal passe på og bruge vores sunde fornuft.

Beskyttelse af proprietære og fortrolige forretningsoplysninger

Sådan vinder vi

Vi beskytter vores fortrolige forretningsoplysninger og intellektuelle ejendomsret, fordi de giver os vores fordel på markedet.

Vi skaber fremtiden og vinder for vores kunder ved at udvikle idéer og bruge teknisk knowhow, som andre ikke har. Vores fortrolige forretningsoplysninger og intellektuelle ejendomsret er vigtige forretningsmæssige aktiver, som adskiller os fra konkurrenterne. Vi skal beskytte dem mod uautoriseret offentliggørelse eller misbrug.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Sådan er det at vinde

Vi beskytter vores patenterede og fortrolige oplysninger ved:

 • Kun at dele disse oplysninger med dem, der er autoriserede til og har et forretningsbehov for at kende dem
 • Ikke at drøfte fortrolige forhold, når der er risiko for at blive overhørt
 • At passe på uden for arbejdspladsen for at sikre, at dokumenter og elektroniske enheder ikke er synlige for andre
 • Aldrig at bruge fortrolige oplysninger til vores egne personlige gevinster eller til gavn for nogen uden for Johnson Controls
 • At huske, at forpligtelsen til at beskytte virksomhedens fortrolige oplysninger fortsætter, efter at vi forlader virksomheden

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Vores medarbejdere, der arbejder i USA og dets territorier, har ret til at diskutere løn, arbejdstid, andre ansættelsesvilkår, personlige oplysninger og/eller ansættelsesoplysninger med deres kolleger og tredjeparter, herunder offentlige myndigheder, fagforeninger og medierne.

Vores medarbejdere, der arbejder uden for USA og dets territorier, skal følge love og regler på de steder, hvor de arbejder, vedrørende deling af deres ansættelsesvilkår, personlige oplysninger og/eller ansættelsesoplysninger - hvor lokal lovgivning tillader medarbejderne at dele disse oplysninger, kan de frit gøre det; hvor lokal lovgivning kræver, at disse oplysninger holdes fortrolige, bør medarbejderne ikke dele disse oplysninger. 

Sådan ser fortrolige oplysninger ud

Eksempler på fortrolige forretningsoplysninger som ikke bør deles med tredjeparter uden for Johnson Controls omfatter:

 • Varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og anden intellektuel ejendomsret
 • Ikke-offentliggjorte finansielle oplysninger eller fremskrivninger
 • Nye produkt- eller markedsføringsplaner
 • Forsknings- og udviklingsidéer eller information
 • Fremstillingsprocesser
 • Detaljerede indkøbsoplysninger
 • Oplysninger om potentielle erhvervelser, salg og investeringer
 • Juridiske holdninger og arbejdsprodukter
 • Eventuelle andre oplysninger, der kan være nyttige for konkurrenterne

Tænk først

Sp.:

I aftes spiste jeg middag med en gammel gymnasieveninde, som arbejder for et lokalt ingeniørfirma. Vi talte om, hvordan vi begge følte os stolte over, at vores virksomheder var fokuseret på innovation for at løse problemer i det virkelige liv. Jeg nævnte, at nogle af vores nyeste produkter under udvikling har fokus på, hvordan produktet løser kundeproblemer. Efter middagen spekulerede jeg på, om jeg delte for meget og potentielt satte virksomhedens idéer og ejendom i fare.

Sv.:

Du har god grund til at være bekymret. Selvom din ven ikke er en direkte konkurrent, er det stadig vigtigt at være meget omhyggelig med at undgå at dele virksomhedsoplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Vores intellektuelle ejendomsret, handelshemmeligheder og andre fortrolige idéer og oplysninger er vigtige aktiver, som vores konkurrencemæssige fordel afhænger af. Hvis du mener, at du muligvis har delt ikke-offentlig information om virksomhedens produkter, skal du kontakte compliance-teamet eller den juridiske afdeling for at få vejledning.

Ansvarlig brug af virksomhedens teknologi- og informationssystemer

Sådan vinder vi

Vi bruger Johnson Controls’ teknologi- og informationssystemer ansvarligt for at arbejde effektivt og nå vores forretningsmål.

At arbejde som ét team for vores kunder ville ikke være muligt uden de systemer og den teknologi, vi stoler på hver dag. Bærbare computere, mobilenheder, e-mails og den infrastruktur, der understøtter dem, gør det muligt for os at arbejde mere produktivt, kommunikere mere effektivt og bedre at kunne betjene vores kunder. De hjælper os med at få adgang til og dele de oplysninger, vi har brug for til at forny og løbende forbedre vores virksomhed. Uhensigtsmæssig brug kan dog dræne vores ressourcer, kompromittere vores sikkerhed og skade vores brand og omdømme.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Sådan er det at vinde

Vi bruger vores teknologi og systemer på en sikker og passende måde ved:

 • Kun at give systemadgang til autoriserede personer, og kun så længe som nødvendigt
 • Kun at give autoriserede brugere adgang til de systemer og data, der er nødvendige for at udføre deres job
 • At beskytte adgangskoder, ændre dem regelmæssigt og aldrig dele dem med andre
 • Ikke at opbevare fortrolige oplysninger på internettet
 • Ikke at downloade uautoriseret software eller åbne mistænkelige vedhæftede filer
 • Kun at forbinde autoriserede personlige enheder til Johnson Controls’ netværk
 • At træffe foranstaltninger for at beskytte vores hardware mod tab, skade eller tyveri
 • Aldrig at sende meddelelser, der indeholder chikanerende eller stødende indhold
 • At undgå at besøge upassende websteder
 • Kun at gøre rimelig personlig brug af virksomhedens udstyr og systemer

Beskyttelse af virksomhedens omdømme

Sådan vinder vi

Vi stræber efter at opretholde et ry for integritet og kundedreven innovation i alt, hvad vi gør.

Vores omdømme er et af vores mest værdifulde aktiver. Vi har opbygget det i over 130 år, men vi ser altid frem i tiden. Hver af os har i vores daglige handlinger og beslutninger et stort ansvar for at beskytte Johnson Controls’ omdømme. Når vi handler med integritet og handler i forhold til vores værdier, vil vi fortsat skabe tryghed og tillid hos vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Sådan er det at vinde

Vi beskytter vores omdømme ved:

 • At eksemplificere vores kerneværdier
 • Altid at bruge god forretningsmæssig dømmekraft
 • At være gode ambassadører for Johnson Controls
 • At sikre, at vores beslutninger og adfærd konsekvent opretholder virksomhedens gode navn
 

Vores omdømme

En 130-år gammel historie er noget at være stolt af. Men glem aldrig, at omdømmet handler om andres seneste erfaring med at arbejde med os og deres forventning om den næste.

Forebyggelse af bedrageri

Sådan vinder vi

Vores engagement i integritet betyder, at vi er opmærksomme på at forhindre bedrageri, bortskaffelse og misbrug.

Bedrageri, bortskaffelse og misbrug hører ikke hjemme hos Johnson Controls. Vores engagement i en kultur af integritet og tillid er den sikreste måde at forhindre disse former for misbrug på, og opdage og rette dem, hvis de opstår.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Sådan er det at vinde

Vi forhindrer bedrageri, bortskaffelse og misbrug ved:

 • Fuldt og præcist at beskrive rejser, underholdning og andre udgifter i vores regnskaber og optegnelser. Se vores politik for forretningsrejser, underholdning og medarbejderomkostninger.
 • Korrekt at klassificere og bogføre finansielle transaktioner
 • Kun at fakturere for tjenesteydelser, vi leverer inden for de krævede tidsrammer
 • At levere de rabatter, vi har lovet
 • At følge alle indkøbspolitikker og kun bestille de varer og tjenester, vi har brug for
 • Aldrig at bruge virksomhedens kontanter eller kreditkort til ikke-erhvervsmæssige formål
 • At anmode om afklaring, hvis vi er usikre på regnskabsprocedurer eller juridiske forpligtelser
 • Omgående at indberette bekymringer om upassende eller mistænkelig aktivitet

Beskyttelse af vores faciliteter

Sådan vinder vi

Vi holder vores faciliteter og udstyr beskyttet og sikkert mod skade, så vi altid er klar til at hjælpe vores kunder med at vinde.

Sikre faciliteter giver et sikkert, behageligt miljø for vores medarbejdere, mens vi beskytter vores udstyr og materialer mod skade, tyveri eller industriel spionage.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Sådan er det at vinde

Vi beskytter vores faciliteter ved:

 • At bære vores identifikationskort hele tiden og sørge for, at andre også gør det
 • Ikke at holde døre åbne eller lade andre følge efter os ind ad sikre indgange
 • Aldrig at give nogen vores nøgler, kort eller alarmkoder
 • At låse døre til kontorer og køretøjer
 • Øjeblikkeligt at indberette lækager, ødelagt udstyr eller andre vedligeholdelsesproblemer til ledelsen
 • Regelmæssigt at inspicere og afprøve alt brandsikrings- og sikkerhedsudstyr
 • At reagere hurtigt på alle alarmer (selv uden for de normale arbejdstider)
 • At forhindre uautoriserede personer i at komme ind i vores faciliteter og kontakte sikkerhedsafdelingen, hvis der er en ubuden gæst
 • At kontakte Johnson Controls Global Security Operations Center (GSOC) på +1 414 524 6700 eller gsoc@jci.com i tilfælde af sikkerhedsmæssige bekymringer eller kriser, der udgør en faktisk eller potentiel risiko for vores medarbejdere, faciliteter eller aktiviteter.
 • At ringe til det lokale politi eller alarmcentralen, hvis der er overhængende fare