Mangfoldighed og inklusion

Vi udnytter vores forskellige talenter, baggrunde og perspektiver til at skabe enestående indsigt og innovation. Vores mangfoldighed giver os mulighed for at løse problemer mere kreativt, træffe mere gennemtænkte beslutninger og identificere muligheder mere proaktivt.

Læs mere
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Beskyttelse af medarbejdernes personlige oplysninger

Vi beskytter vores medarbejderes, kandidaters, leverandørers og kunders personlige oplysninger. Johnson Controls respekterer en persons ret til privatliv.

Læs mere

Ligestilling og forebyggelse af forskelsbehandling

Vi tiltrækker talentfulde mennesker, udvikler deres potentiale og sætter dem i stand til at få succes. Vi ansætter og forfremmer de bedste og klogeste. Vi tolererer ikke diskrimination på grund af race, hudfarve, religion, national oprindelse, køn, graviditet, alder, handicap, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand, militærtjeneste eller nogen anden status, der er beskyttet af loven.

Læs mere
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Sundhed og sikkerhed

Vi holder os selv og andre sikre og sunde, så vi kan nå vores fulde potentiale. Vi vinder som et team, når vi gør vores medarbejderes og besøgendes velbefindende til vores topprioritet. Intet er vigtigere end sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; vores Zero Harm Vision og tilhørende mål holder os fokuserede.

Læs mere

Respektfuld behandling, forebyggelse af chikane og mobning på arbejdspladsen

Vi behandler andre med respekt og fremmer et positivt arbejdsmiljø, hvor vi trives som et team. Det betyder, at vi handler professionelt, taler åbent og respektfuldt med andre og støtter hinanden, hvor vi kan.

Læs mere
Three colleagues in discussing