Sådan vinder vi

Vi behandler andre med respekt og fremmer et positivt arbejdsmiljø, hvor vi trives som et team.

Derfor sætter vi Vores værdier først

Vi arbejder sammen som ét team og interagerer på måder, der fremmer gensidig tillid og respekt. Det betyder at handle fagligt, tale åbent og respektfuldt med andre og støtte hinanden, hvor vi kan. På denne måde hjælper hver enkelt af os med at forme og styrke vores kultur af ekspertise og integritet. En arbejdsplads, der fremmer og støtter alles bedste indsats, er en vindende arbejdsplads.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Sådan er det at vinde

Vi opretholder en respektfuld arbejdsplads ved at:

  • Opbygge tillid fra kolleger og partnere
  •  Lytte for at forstå
  • Søge muligheder for at samarbejde og dele til gavn for teamet
  • Tænke fremad på, hvordan vores ord og handlinger kan opfattes af andre
  • Stille os op imod mobning eller chikane af enhver art og søge hjælp, når det er nødvendigt
  • Indberette upassende vittigheder, fornærmelser eller andre offensive kommentarer om race, køn, farve, religion, alder, national oprindelse, handicap, seksuel orientering eller andet, som er beskyttet af loven
  • Aldrig give eller tolerere uvelkomne seksuelle kommentarer eller vise materiale, som andre kan finde offensivt
  • Indberette uhensigtsmæssig adfærd, uanset om den er rettet mod dig eller nogen anden

Tænk først

Sp.:

Min nye leder er meget nysgerrig og udadvendt. Hun har stillet mig nogle spørgsmål om mit personlige liv, hvilket gjorde mig utilpas. Hun tror måske, at hun er venlig, men hendes samtaleemner får mig til at føle mig akavet. Jeg bad hende om at stoppe, men hun sagde, at jeg er for sippet, og at hun spekulerede over, om jeg passer godt ind i teamet. Jeg ønsker ikke at få en skidt start med min leder, men hun gør mig nervøs. Hvad kan jeg gøre?

Sv.:
Denne leders adfærd er uvelkommen og uacceptabel og hører ikke hjemme hos Johnson Controls. Hvis du har det godt med det, skal du fortælle din leder, hvordan hun får dig til at føle, og bede hende om at stoppe en gang for alle. Hvis du foretrækker ikke at konfrontere din leder igen, kan du tale med en højerestående leder eller din HR-repræsentant eller kontakte vores hjælpelinje ifm. integritet. Enhver af disse muligheder gør det muligt for os at hjælpe med at løse problemet. Du vil blive beskyttet mod enhver form for repressalier.