Sådan vinder vi

Vi arbejder for at opretholde en etisk forsyningskæde ved kun at arbejde sammen med forretningspartnere, der værdsætter og overholder menneskerettighederne overalt.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi er ledet af vores formål, som omfatter en forpligtelse til at overholde og beskytte menneskerettighederne over hele kloden. Vi mener, at korrekt støtte til mennesker er nøglen til en velstående fremtid. Derfor er vi forpligtet til at opretholde en etisk og gennemsigtig forsyningskæde, der er fri for børnearbejde, tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel.

Som en tidlig underskriver af FN’s Global Compact skaber vi en sammenhæng mellem menneskerettigheder og skabelsen af bæredygtig værdi, der kan gavne samfundet.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Sådan er det at vinde

Vi stræber efter at respektere og beskytte menneskerettighederne igennem vores drift og forsyningskæde ved:

 • At tilvejebringe sikre og sunde arbejdsvilkår på alle Johnson Controls’ faciliteter
 • At respektere medarbejdernes rettigheder til at organisere og forhandle kollektivt og aldrig diskriminere deres repræsentanter
 • At betale rimeligt på markedet og opfylde eller overgå alle lovmæssige krav vedrørende aflønning
 • Kun at tillade, at medarbejdere arbejder i de planlagte timer samt de overarbejdstimer, som er tilladt i henhold til lokal lov
 • At udføre passende due diligence på potentielle forretningspartnere og efterfølgende indkøbspolitikker, når vi vælger nye leverandører, og forsøge at finde dem, der ikke krænker menneskerettighederne
 • At kræve, at vores leverandører og sælgere overholder vores globale leverandørstandarder
 • At opfordre forretningspartnere til ikke at købe eller bruge konfliktmineraler
 • At indberette bekymringer over menneskerettigheder til den juridiske afdeling eller vores hjælpelinje ifm. integritet

Se vores politikker om menneskerettigheder og bæredygtighed, slaveri og menneskehandel, leverandørmangfoldighed og konfliktmineraler, hvis du vil have yderligere vejledning omkring overholdelse og beskyttelse af menneskerettigheder.

Vi sætter medarbejderne først: alting har en sammenhæng

Menneskerettigheder handler om mere end at kontrollere vores forsyningskæde. Det handler om, hvordan folk fortjener at blive behandlet på arbejdspladsen, på markedet og i vores lokalsamfund.

Vi anerkender den positive indvirkning, vi kan have som en global virksomhed. Vores engagement på dette område afspejles i vores politik for menneskerettigheder og bæredygtighed. Den anerkender de mange problemer, der kan påvirke menneskerettighederne, herunder:

 • Sundhed og sikkerhed
 • Arbejdsforhold
 • Bestikkelse og korruption
 • Respekt for miljøet
 • Ledelse
 • Gennemsigtig bogføring og ansvarlighed

Tænk først

Sp.:

Jeg besøgte for nylig en større leverandørs faciliteter i et udviklingsland. Nogle af arbejderne så meget unge ud. I løbet af to meget lange dage husker jeg at se de samme ansigter tidligt om morgenen og sent på aftenen. Jeg ved, at der har været problemer med børnearbejde og arbejdstidsovertrædelser i denne del af verden. Denne leverandør har et godt omdømme og forsikrede os om, at de følger alle gældende arbejdslove. Har jeg et ansvar for at dele mine bekymringer eller behandle sagen yderligere?

Sv.:
Som underskriver af FN’s Global Compact og som fortaler for menneskerettigheder generelt tolererer Johnson Controls ikke børnearbejde eller andre former for arbejdsmisbrug. Hvis du på nogen som helst måde er bekymret for, at der kan være krænkelser af arbejdsstyrken eller menneskerettighederne hos en af vores leverandører, skal du dele din bekymring med ledelsen, compliance-afdelingen eller vores hjælpelinje ifm. integritet, så det kan undersøges.