Sådan vinder vi

Vi holder os selv og andre sikre og sunde, så vi kan nå vores fulde potentiale.

Derfor sætter vi vores værdier først

Vi vinder som et team, når vi gør vores medarbejderes og besøgendes velfærd til vores højeste prioritet. Intet er vigtigere end sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vores vision om nul skader og tilhørende mål holder os fokuseret. At holde alle sikre er et fælles ansvar. Vi passer på hinanden i vores daglige aktiviteter for at forhindre skade og ulykker, og vi tager passende forholdsregler, hvis vi ser noget, der kan forårsage skade. At praktisere gode sikkerhedsvaner beskytter os, gør vores arbejdsmiljø mere behageligt og giver os mulighed for at fokusere på at levere ekstraordinære kundeoplevelser og løsninger.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Sådan er det at vinde

Vi fremmer en kultur med nul skader ved:

  • At kende og følge alle sikkerhedsretningslinjer og -procedurer
  • Aldrig at tage unødvendige risici på arbejdspladsen eller bede andre om at gøre det
  • Straks at standse arbejdet, hvis det bliver usikkert, selvom det betyder forsinkelse af produktionen eller jobbet
  • Altid at indberette usikre eller usunde forhold eller adfærd, såsom farer på arbejdspladsen, ødelagt eller manglende udstyr, trusler om vold eller våben på virksomhedens ejendom
  • At vide, hvad vi skal gøre i tilfælde af en personskade eller en anden nødsituation
  • At møde på arbejde fri for ethvert stof, der kan skade dømmekraften eller true sikkerheden

Tænk først

Sp.:

En kollega i produktionsafdelingen bad mig to gange i denne uge om at dække for ham, mens han tog hurtige, uplanlagte pauser. Hans nye medicin gør ham af og til svimmel. Jeg fortalte ham, at jeg var bekymret for, at bivirkningerne kunne sætte ham og andre i fare. Han sagde, at der ikke var noget at bekymre sig om – han ville snart blive vant til sin nye medicin. Skal jeg gøre noget?

Sv.:

Vi har alle en forpligtelse til at handle, hvis vi bliver opmærksomme på en potentiel sundheds- og sikkerhedsrisiko. Gøres det ikke, er det en overtrædelse af dette regelsæt. Du bør råde din kollega til at tale med sin leder, som kan overveje en midlertidig omlægning af pligter eller anden ordning. Du skal fortælle ham, at hvis han ikke er villig til at fortælle om problemet, vil du og andre være forpligtede til at gøre det. Vi respekterer alles ret til privatlivets fred, men sikkerheden er afgørende.