Sådan vinder vi

Vi vinder og fastholder forretninger på grundlag af vores værdier og ved at opbygge relationer baseret på gennemsigtighed og tillid.

Derfor sætter vi vores værdier først

At sætte integriteten først styrker vores omdømme som en troværdig og pålidelig forretningspartner. Vi har ingen interesse i at “købe” forretninger og heller ikke beskæftige os med dem, der opmuntrer til eller tolererer korrupt praksis. Korruption påvirker lokalsamfund, fordrejer markedet og gør det sværere for alle at gøre forretninger. Uanset om det er lokal skik eller andre virksomheders praksis modstår vi korruption i alle dets former. Vi undgår endog mistanke om ukorrekte handlinger, hvad enten det drejer sig om embedsmænd eller private virksomheder.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Sådan er det at vinde

Vi modsætter os voldsomt bestikkelse og andre former for korruption ved:

 • Aldrig at tilbyde, love eller give noget af værdi til en embedsmand eller nogen anden for at få en forretningsfordel
 • At nægte at acceptere bestikkelser eller returkommissioner og underrette compliance-afdelingen, hvis det tilbydes
 • At opretholde nøjagtige og fuldstændige optegnelser, så alle betalinger er ærligt detaljerede, og selskabsmidler ikke anvendes til ulovlige formål
 • At gennemføre passende due diligence med alle vores tredjepartsleverandører
 • Ikke at bruge en agent eller anden tredjepart til at foretage ukorrekte betalinger, som vi ikke ville gøre selv
 • At overholde vores politik for tredjepartsrejser, gaver og repræsentation og politik for bekæmpelse af korruption
 • At indberette enhver bekymring for en potentielt ukorrekt betaling

Er det korruption?

Korruption kan tage mange former, og vi skal passe på faresignalerne. Disse omfatter blandt andet at:

 • Nægte at acceptere vores globale leverandørstandarder
 • Gøre indvendinger mod kontraktkrav til bekæmpelse af korruption
 • Opretholde tætte forbindelser til embedsmænd
 • Anmode om usædvanligt høje provisioner, kontantbetalinger eller betalinger til konti i en andens navn
 • Tilbyde tvivlsomme kvalifikationer til at udføre de nødvendige tjenesteydelser
 • Have et ry for tvivlsomme forretningsmetoder

Tænk først

Sp.:

Mit team er ved at afgive et bud på et stort byudviklingsprojekt i et udviklingsland. Selvom vi ikke behøver en partner for at få succes med projektet, anbefaler kommunens indkøbsmedarbejder stærkt, at vi mødes med en lokal virksomhed for at drøfte at bruge dem som vores underleverandør. Det ser ud til, at den administrerende direktør for den pågældende virksomhed og embedsmanden er i familie med hinanden. Skal vi afholde mødet?

Sv.:

Der er advarselssignaler om korruption her. Det ene er forslaget om, at vi vil vinde forretning til gengæld for at bruge en underleverandør med tætte forbindelser til embedsmanden, og et andet er, at vi ikke har brug for en underleverandør til at levere produkter og tjenesteydelser til denne kunde. Korruption kan tage mange former og involverer ikke altid en direkte bestikkelse til en embedsmand. I denne situation skal du oplyse indkøbsmedarbejderen om, at der ikke er behov for den anbefalede underleverandør, og høfligt afvise mødet. Hvis du har bekymringer overhovedet, skal du tale med compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling.