Bestikkelse og andre former for korruption

Vi vinder og fastholder forretninger i kraft af vores værditilbud og ved at opbygge relationer baseret på gennemsigtighed og tillid. At sætte integritet først styrker vores omdømme som en troværdig og pålidelig forretningspartner. Vi har ingen interesse i at »købe« forretninger eller handle med dem, der opfordrer til eller tolererer korrupt praksis.

Læs mere
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Forskningsintegritet og etisk indkøb af konkurrencedygtig intelligens

Vi holder os orienteret om markedstendenser og -muligheder gennem etisk research.  Vi sætter integritet i højsædet og indsamler altid oplysninger om konkurrenter på en etisk måde.

Læs mere

Fair konkurrence/karteller

Vi konkurrerer stærkt og retfærdigt og overgår vores konkurrenter gennem overlegen kvalitet og værdi. Vi tror på en fri og konkurrencedygtig markedsplads. Vi tror på et frit og konkurrencedygtigt marked.

Læs mere
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

International handelsoverholdelse

Som en virksomhed, der opererer globalt, overholder vi alle handelsregler og restriktioner, der gælder for os. Vi er stolte af at have kunder og aktiviteter i mange lande rundt om i verden. Vi følger de love, der gælder overalt, hvor vi driver forretning, samt de love, der regulerer international handel.

Læs mere

Tredjeparters immaterielle rettigheder og kommercielle rettigheder

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret og kommercielle rettigheder, ligesom vi ønsker, at de skal respektere vores. Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret og kommercielle rettigheder. Vi tager ikke æren for eller stjæler ideer, som ikke er vores egne.

Læs mere
A view of cityscape along a shore