Sådan vinder vi

Vi bruger eller deler aldrig insideroplysninger om Johnson Controls eller andre virksomheder med henblik på handel på aktiemarkedet.

Derfor sætter vi vores værdier først

I forbindelse med vores arbejde kan vi have adgang til oplysninger om Johnson Controls eller andre virksomheder, der kunne være potentielt nyttige for investorer. At sætte integritet først betyder, at vi altid vil beskytte de oplysninger, der er betroet os. Insideroplysninger består af detaljer, som en investor anser for vigtige for at træffe en investeringsbeslutning. De er også kendt som væsentlig, ikke-offentliggjort information. Brug af disse oplysninger til vores egen fordel eller ved at dele dem til gavn for andre kaldes insiderhandel. Det er ulovligt, fordi det giver en urimelig fordel og fordrejer de økonomiske markeder. Insiderhandelsloven håndhæves aggressivt, hvilket ofte resulterer i store bøder og fængsling for de dømte.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Sådan er det at vinde

Vi forebygger insiderhandel ved:

  • Aldrig at bruge intern viden til at handle aktier i Johnson Controls eller andre børsnoterede selskaber – medmindre og indtil sådanne oplysninger er blevet offentliggjort, og markedet har haft mulighed for at fordøje det
  • Ikke at dele insideroplysninger med andre uden for virksomheden, herunder familiemedlemmer eller venner
  • Kun at dele insideroplysninger med kollegaer efter behov
  • At beskytte insideroplysninger fra utilsigtet offentliggørelse ved at være forsigtig med virksomhedens dokumenter og tale om dem diskret i åbne rum
  • At undgå at give tip – altså at videregive væsentlig, ikke-offentliggjort information om en virksomhed til enhver person, der kunne handle ved at være opmærksom på sådanne oplysninger

Tænk først

Sp.:

Min onkels investeringer er aldrig steget igen efter den globale finanskrise, og jeg ved, at han kæmper for at betale for sine børns uddannelse. Han spurgte, om han skulle købe aktier i Johnson Controls. Jeg føler, at det virkeligt ville hjælpe ham, især fordi vi forventer kommende produktlanceringer, der vil få aktiekursen til at stige. Må jeg fortælle ham om de nye produktlanceringer eller anbefale aktierne til ham?

Sv.:

Bestemt ikke. Detaljer om de kommende produktlanceringer er væsentlig, ikke-offentliggjort information, der kan give din onkel en urimelig handelsfordel. Det ville være ulovligt at dele disse oplysninger. Fortæl ham, at siden du er ansat hos Johnson Controls, må du ikke give oplysninger, der vil opfordre eller afholde nogen fra handel på aktiemarkedet. Henvis til afsnittet “Investorrelationer” på vores websted eller foreslå, at han kontakter vores afdeling for investorrelationer, hvis han har specifikke spørgsmål.