Interessekonflikter

Vi træffer kloge, objektive valg, der sætter virksomheden og vores kunder før personlige fordele. Vi arbejder sammen for at vinde for vores kunder. Vi lader ikke personlige interesser eller relationer komme i vejen for at vinde som ét hold.

Læs mere
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Insiderhandel og misbrug af værdipapirer

Vi bruger eller deler aldrig intern viden om Johnson Controls eller nogen anden virksomhed med henblik på at handle på aktiemarkedet.

Læs mere

Fysisk ejendom og aktiver, vores omdømme og vores fortrolige og proprietære oplysninger

Vi beskytter Johnson Controls' omdømme og andre aktiver, fordi de er byggestenene for vores fremtid. Vores aktiver - ejendom, penge, information, ideer og omdømme - opretholder vores drift og giver os mulighed for at investere i innovation og løbende forbedringer.

Læs mere
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Regnskabsføring og offentliggørelse

Vi fører nøjagtige optegnelser og regnskaber for at hjælpe os med at fungere effektivt og for at give rettidig og sandfærdig information til dem, der har brug for at stole på den.

Læs mere

Ansvarlig kommunikation

Vi styrker vores brand og relationer til interessenter gennem gennemtænkt, præcis og konsekvent kommunikation og ansvarlig brug af sociale medier. Vi kommunikerer sandfærdigt, præcist og konsekvent med kunder, investorer og andre interessenter.

Læs mere
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room