Sådan vinder vi

Vi udnytter vores forskellige talenter, baggrunde og perspektiver for ekstraordinær indsigt og innovation.

Derfor sætter vi vores værdier først

Johnson Controls tiltrækker, udvikler og styrker enkeltpersoner med en bred vifte af erfaringer, evner og synspunkter. At værdsætte, hvad der gør hver enkelt af os unik, udvider vores perspektiver og stimulerer nye idéer. Vores mangfoldighed giver os mulighed for at løse problemer mere kreativt, træffe beslutninger med mere omtanke og identificere muligheder mere proaktivt. Når alle føler, at de kan bidrage til og deltage i vores succes, er det til gavn for alle vores medarbejdere, kunder og investorer.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Sådan er det at vinde

Vi udnytter en varieret og inkluderende kultur ved:

  • Aktivt at søge efter alternative meninger og tilgange
  • At lytte respektfuldt til andre, så vi kan overveje og drage fordel af de tanker og idéer, der er forskellige fra vores egne
  • At behandle mennesker retfærdigt og give medarbejderne lige muligheder baseret på deres kvalifikationer og færdigheder
  • At bede om og være modtagelig over for feedback fra andre

Tænk først

Sp.:

Jeg er en af kun tre kvinder på mit team. Til de ugentlige teammøder er det ret åbenlyst, at min mandlige leder favoriserer vores mandlige kollegers idéer og meninger og undertiden åbent undergraver mig og de andre kvinder. Vi føler sig ikke værdsatte, og vi får ikke chancen for at bevise, hvad vi kan gøre. Jeg er bange for at tale med min leder, hvis det kan bekræfte hans fordomme om kvinder. Hvordan kan jeg lave en ændring, der gør det muligt for alle på teamet at bidrage?

Sv.:
Hos Johnson Controls fremmer vi et varieret og inklusivt miljø, hvor alle kan bidrage til vores succes. Enhver form for kønsaspekt afspejler hverken vores værdier eller den kultur, vi ønsker at skabe. Du bør overveje at spørge din leder om, hvorvidt der er specifikke grunde til, at dine idéer ikke overvejes. Hvis det ikke løser problemet, skal du tale med en højerestående leder eller bruge nogen af de andre ressourcer, der er til rådighed til at fortælle om bekymringer, som f.eks. at tale med HR eller kontakte vores hjælpelinje ifm. integritet.