Kaikki, kaikkialla ja joka päivä

Johnson Controlsin päivittäiset toimintatavat tekevät maailmasta aiempaa tuottavamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän. Luomalla voittavia ratkaisuja asiakkaille menestymme markkinoilla. Toimintatavalla on merkitystä, koska menestys ei merkitse mitään ilman rehellisyyttä. Sen vuoksi ensimmäinen arvomme on Rehellisyys ensin.

Aloitamme aina arvoista, mitä ikinä teemmekin ja missä. Ne muistuttavat meitä ja muita siitä, keitä olemme, mitä edustamme ja miten hoidamme asioita. Ne ovat inspiraatiomme ja ohjeistuksemme. Sen vuoksi Johnson Controlsin eettisten sääntöjen oppaan nimi on Arvot ensin.

Man in formal attire walking with his bicycle in a corporate office campus

Arvomme kannustavat voittaviin toimintatapoihin, jotka tuottavat voittavia tuloksia. Johnson Controls -yhtiössä arvot ohjaavat toimintaamme ideasta lopputulokseen.

Rehellisyys ensin
Lupaamme rehellisyyttä ja avoimuutta. Vaadimme ehdotonta vastuullisuutta ja pidämme lupauksemme.
Tarkoituksenmukainen
Uskomme, että on oman menestyksemme kannalta tärkeää toimia oikein ja vastuullisesti. Haluamme, että toimittamamme ratkaisut, yhteisöön osallistumisemme, liiketoimintatapamme ja sitoumuksemme ihmisten ja ympäristön suojeluun auttavat tekemään maailmasta paremman paikan.
Asiakaslähtöinen
Kun asiakkaamme voittavat, me voitamme. Pitkäaikaiset strategiset suhteemme tuottavat ainutlaatuisia oivalluksia ja kyvyn toimittaa erityislaatuisia asiakaskokemuksia ja ratkaisuja.
Tulevaisuuteen suuntautuva
Innovatiivinen jatkuvan kehityksen kulttuuri kannustaa ratkaisemaan tämän päivän haasteita samalla, kun ideoimme huomisen trendejä.
Yksi tiimi
Olemme yksi tiimi, joka on sitoutunut yhteistyönä luomaan maailmaa eteenpäin vieviä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
Man sitting at a desk rubbing his hands together

Miksi arvomme ovat etusijalla?

Johnson Controls on viimeisen 130 vuoden aikana rakentanut maineen luotettavana yrityksenä, joka pitää lupauksensa ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille.

On meidän kaikkien vastuulla ylläpitää tätä mainetta työtehtävästä riippumatta. Yksilöllisillä valinnoilla ja toimintatavoilla on suora vaikutus Johnson Controlsin kykyyn täyttää asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset. Vaikka tiimimme koostuu 120 000 ihmisestä, jotka tukevat monia eri tuotemerkkejä ja toimintoja, voitamme yhtenä tiiminä. Valintojemme ja toimintatapojemme on tuettava luottamuksen ja kunnioituksen kulttuuria, jossa autamme toisiamme tekemään parhaamme.

Sen vuoksi meillä on eettisten sääntöjen kokoelma Arvot ensin. Se määrittelee odotetut toimintatavat ja ohjaa meitä saavuttamaan niin yrityksen kuin kaikkien sen sidosryhmien kannalta parhaat tulokset. Se on käytännöllinen ja helppokäyttöinen voimavara, joka neuvoo yhteisten arvojen täytäntöönpanossa. Oikeanlaiseen toimintaan kannustavat arvot ovat kaikkien edun mukaisia.