Tie voittoon

Pyrimme ylläpitämään eettistä toimitusketjua työskentelemällä ainoastaan sellaisten liikekumppanien kanssa, jotka arvostavat ja kunnioittavat ihmisten oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Meitä ohjaa tavoitteemme, johon kuuluu ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen kaikkialla maailmassa. Uskomme ihmisten asianmukaisen tukemisen olevan menestyksekkään tulevaisuuden kannalta tärkeää. Sen vuoksi olemme sitoutuneet ylläpitämään eettistä ja läpinäkyvää toimitusketjua, jonka missään vaiheessa ei hyödynnetä lapsi- tai pakkotyövoimaa, orjuutta tai ihmiskauppaa.

Allekirjoitimme Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen ensimmäisten joukossa ja ymmärrämme ihmisoikeuksien ja yhteiskuntaa hyödyttävän kestävän kehityksen lisäarvon luonnin yhteyden.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Voittamisen merkit

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja turvaaminen kaikissa toiminnoissa ja toimitusketjun vaiheissa:

 • Tarjoamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet kaikissa Johnson Controlsin toimitiloissa.
 • Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti, emmekä koskaan syrji heidän edustajiaan.
 • Maksamme oikeudenmukaiset markkinahinnat ja täytämme tai ylitämme kaikki palkkoihin liittyvät oikeudelliset vaatimukset.
 • Sallimme vain paikallisten lakien mukaiset työajat ja ylityötunnit.
 • Tarkistamme potentiaaliset liikekumppanit asianmukaisella due diligence -prosessilla ja noudatamme uusien toimittajien valitsemisessa hankintakäytäntöjä. Valitsemme kumppaneita, jotka eivät riko ihmisoikeuksia.
 • Edellytämme, että toimittajat noudattavat maailmanlaajuisia toimittajastandardejamme.
 • Suosittelemme liikekumppaneille, että he eivät osta tai käytä konfliktialueiden mineraaleja.
 • Ilmoita kaikista ihmisoikeuksiin liittyvistä huolenaiheista lakiosastolle tai Integrity Helpline -palveluun.

Lisätietoja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelemisesta saat käytännöistä ihmisoikeudet ja kestävä kehitys, orjuus ja ihmiskauppa, toimittajien monimuotoisuus ja konfliktialueiden mineraalit.

Ihmiset ensin: kaikki on yhteydessä kaikkeen

Ihmisoikeuksiin liittyy muutakin kuin toimitusketjun valvominen. Ihmisoikeuksiin kuuluu hyvä kohtelu työpaikalla, markkinoilla ja yhteisöissä.

Tiedostamme, että maailmanlaajuisena yrityksenä voimme vaikuttaa ihmisoikeuksiin myönteisellä tavalla. Lisätietoja ihmisoikeussitoumuksistamme on Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys -käytännössämme. Siinä otetaan huomioon monet ihmisoikeuksiin vaikuttavat osa-alueet, kuten

 • työterveys ja turvallisuus
 • työolot
 • lahjonta ja korruptio
 • ympäristön kunnioitus
 • hallinto
 • avoin raportointi ja vastuullisuus.

Ajattele ensin

K:

Kiersin hiljattain merkittävän toimittajan toimipaikkoja eräässä kehitysmaassa. Osa työntekijöistä vaikutti hyvin nuorilta. Kahden erittäin pitkän päivän aikana muistan nähneeni samat kasvot töissä erittäin aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Tiedän, että tässä maailmanosassa on ollut ongelmana lapsityövoima ja työaikasääntöjen rikkominen. Tällä toimittajalla on hyvä maine, ja he vakuuttivat noudattavansa kaikkia sovellettavia työvoimalakeja. Onko velvollisuuteni kertoa huolenaiheistani tai ilmoittaa asiasta eteenpäin?

V:
YK:n Global Compact -hankkeen allekirjoittanut ja ihmisoikeuksia yleisesti edistävä Johnson Controls ei hyväksy lasten palkkaamista tai muuta työvoiman kaltoinkohtelua. Jos epäilet jonkin toimittajan rikkoneen työvoima- tai ihmisoikeuksia, sinun on kerrottava siitä esimiehellesi, vaatimustenmukaisuusosastolle tai Integrity Helpline -palveluun, jotta asia voidaan tutkia.