Tie voittoon

On etuoikeus palvella julkishallinnon asiakkaita ja suhtaudumme vakavasti niiden erityisvaatimuksiin.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Olemme asiakaslähtöisiä. Tiedostamme julkishallinnon asiakkailla olevan usein yksityisen sektorin asiakkaista poikkeavia vaatimuksia. Meidän on tutustuttava erityisen huolellisesti näihin vaatimuksiin ja täytettävä ne tarkoin. Siten varmistamme, että keskitymme asiakkaille tärkeisiin asioihin ja vältämme liiketoimintaamme tai mainettamme vahingoittavia seuraamuksia.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Voittamisen merkit

Julkishallinnon asiakkaiden palvelemiseen sitoutuminen:

 • Sisäistämme tarkoin julkishallinnon sopimusten keskeiset vaatimukset.
 • Noudatamme kaikkia julkishallinnon sopimuksiin ja tuotteiden tai tietojen vientiin liittyviä lakeja sekä omaa liittovaltion hallinnon sopimuksiin liittyvää käytäntöämme.
 • Noudatamme sääntöjä, jotka koskevat nykyisten tai entisten julkishallinnon työntekijöiden palkkaamista tai heidän kanssaan työskentelyä.
 • Tiedämme tarkoin, miten ja milloin vastata julkishallinnon asiakkaan sisältöpyyntöihin.
 • Olemme tietoisia siitä, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia tai muulla tavoin rajoitettuja.
 • Varmistamme, että kaikki asiakirjat ja viestit ovat tarkkoja ja totuudenmukaisia.
 • Tarvittaessa käytämme esityksiin ajantasaisia, paikkansapitäviä ja sertifioituja kustannus- ja hinnoittelutietoja.
 • Vältämme kilpailijoita koskevien luvattomien tietojen vastaanottamista.

Julkishallinnon sopimusten erityisvaatimusten syitä

Maissa, joiden julkishallintoa palvelemme, on seuraaviin tarkoituksiin suunniteltuja lakeja: julkishallinnon varojen asianmukainen käyttö, julkishallinnon hankinta- ja sopimusprosessien avoin, vilpitön, vastuullinen ja johdonmukainen hallinta sekä kansallisen turvallisuuden ja kansalaisten edun suojeleminen.

Monissa julkishallinnon sopimuksissamme toisena osapuolena on Yhdysvaltain liittovaltion hallinto. Esimerkkejä sopimuksiin vaikuttavista monimutkaisia ja tiukkoja vaatimuksia sisältävistä yhdysvaltalaisista laeista ja määräyksistä:

 • Federal Acquisition Regulation (FAR) sääntelee tapaa, jolla julkishallinnon edustajat ostavat tai vuokraavat tuotteita ja palveluja.
 • Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) sääntelee liittovaltion puolustushankintoja.
 • International Traffic in Arms Regulations (ITAR) on Yhdysvaltain kansainvälistä asekauppaa koskeva asetus ja sääntelee maanpuolustukseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen vientiä ja tuontia.

Ajattele ensin

K:

Hoidan julkishallinnon sopimuksiin liittyviä hankintoja. Sain juuri tietää, että muutama kuukausi sitten toimittaja teki hyvin pienen muutoksen komponenttiin, jota käytetään julkishallinnon asiakkaille myytävissä tuotteissa. Toimittaja selitti, ettei muutoksesta kerrottu meille, koska se oli niin pieni ja paransi tuotetta. Olen kuitenkin huolissani, että viimeisimmät asiakkaille lähetetyt tuotteet eivät muutoksen vuoksi täytä asiaan liittyvien julkishallinnon sopimusten ehtoja.

V:

Huolenaiheesi on aiheellinen. Kun kyseessä on julkishallinnon asiakas, sopimusvaatimuksia on noudatettava yksityiskohtaisen tarkasti. Jos epäonnistumme siinä – edes mitättömältä tai merkityksettömältä vaikuttavalla tavalla tai vaikka muutos mielestämme parantaa tuotetta – sopimusrikkomus saattaa taloudellisten seuraamusten lisäksi johtaa sopimuksen keskeyttämiseen tai julkishallinnon sopimuskieltoon. Ongelmasta on ilmoitettava heti lakiosastolle, joka neuvoo, miten asiassa edetään. Voi olla, että asiasta on ilmoitettava julkishallinnon edustajalle.