Tie voittoon

Vahvistamme tuotemerkkiämme ja suhteitamme sidosryhmiin harkitulla, paikkansapitävällä ja johdonmukaisella viestinnällä ja sosiaalisen median vastuullisella käytöllä.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Viestintämme asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa on totuudenmukaista, paikkansapitävää ja johdonmukaista. Se on tärkeää, jotta voimme luoda luottamukseen, pitkäkestoisiin suhteisiin ja molemminpuoliseen lisäarvoon perustuvaa liiketoimintaa pelkkien yksittäisten kauppojen sijaan. Muista, että olemme kaikki Johnson Controls -tuotemerkin lähettiläitä. Osoitamme markkina-arvomme ja ylläpidämme mainettamme käyttämällä sosiaalista mediaa vastuullisesti. Anna työntekijöiden, joilla on asianmukainen valtuutus ja kokemus, käsitellä kaikki ulkopuolisten tiedustelut.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Voittamisen merkit

Tuotemerkin ja liikesuhteiden vahvistaminen:

  • Noudata viestintäkäytäntöämme, kun käsittelet ulkopuolisten tiedusteluja tai käytät sosiaalista mediaa.
  • Viesti Johnson Controlsin puolesta vain, jos sinulla on siihen valtuutus.
  • Käyttäydy internetin vuorovaikutustilanteissa kohteliaasti ja ammattimaisesti.
  • Muista, että jopa työajan ulkopuolinen toimintasi Internetissä voi auttaa tai vahingoittaa Johnson Controlsia.
  • Mainitse puhuvasi vain omasta puolestasi, ellei sinua ole valtuutettu edustamaan Johnson Controlsia.
  • Älä koskaan kerro kenellekään luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja yrityksestä, asiakkaista tai muista liikekumppaneista.
  • Älä jaa sisäisiä työntekijöille tarkoitettuja viestejä, kuten yleisiä sähköposteja tai portaalin tarinoita.
  • Älä julkaise laitonta sisältöä tai mitään, jonka vuoksi muut saattaisivat tuntea olevansa kiusaamisen tai uhkailun kohde.
  • Älä anna sosiaalisen median käytön häiritä työtehtäviäsi Johnson Controlsissa.

Yhdistymme, viestimme ja opimme sosiaalisen median kautta

Sosiaalinen media on tehokas työkalu, joka yhdistää Johnson Controlsin asiakkaisiin, yhteisöihin ja sidosryhmiin ympäri maailman – viiveettä. Sen avulla voimme vahvistaa liikesuhteita ja kehittää tuotemerkkiämme. Monet käyttävät sosiaalista mediaa henkilökohtaisessa elämässä yhteydenpitoon kavereiden ja perheen kanssa. On tärkeää olla tietoinen omasta verkkonäkyvyydestään ja harkita, mitä julkaisee. Siten voi vähentää riskiä, että julkaisu ymmärretään väärin tai irrotetaan asiayhteydestä.

Ajattele ensin

K:

Seuraan erästä työkaveriani sosiaalisessa mediassa. Toisinaan hän julkaisee sisältöä, jossa yrityksen johdosta puhutaan kielteiseen sävyyn. Hänen profiilitiedoissaan näkyy selvästi, että hän on Johnson Controlsin työntekijä. Tiedän, että hänellä on oikeus vapaasti ilmaista henkilökohtaisia mielipiteitään, mutta tämä ei tunnu reilulta. Rikkooko hän mitään yrityksen käytäntöjä tai ohjesääntöjä?

V:

Ei, työkaverisi ei riko mitään yrityksemme käytäntöjä tai ohjesääntöjä. Hänellä on oikeus ilmaista henkilökohtainen mielipiteensä. Hän voisi kuitenkin harkita yritykseen liittyvien mielipiteidensä ilmaisua tavalla, joka ei ole aivan yhtä julkinen. Vaikka sosiaalinen media antaa meille uusia ja laajan yleisön tavoittavia viestintätapoja, käytössä ovat samat hyvän harkinnan periaatteet kuin perinteisemmässä viestinnässä: työntekijät eivät saa ilman valtuutusta ilmaista omia mielipiteitään yrityksen kannanottona, jakaa luottamuksellisia, ei-julkisia tietoja, eivätkä sanoa loukkaavia tai lainvastaisia asioita.