Tie voittoon

Tuemme reilua poliittista prosessia, ajamme liiketoimintaamme liittyviä asioita ja rohkaisemme työntekijöitämme osallistumaan politiikkaan aktiivisesti.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Uskomme, että aktiivinen osallistuminen oikeudenmukaiseen poliittiseen prosessiin edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Yrityksenä haastamme poliitikot keskustelemaan liiketoiminnallemme ja asiakkaillemme tärkeistä ongelmista ja huolenaiheista. Kannustamme työntekijöitä osallistumaan paikallispolitiikkaan. Yleisesti Johnson Controls rajoittaa yrityksen resurssien käyttöä poliittisten ehdokkaiden kannattamiseen. Sen sijaan yrityksellä on Yhdysvalloissa työntekijöiden vapaaehtoisilla lahjoituksilla rahoitettu poliittisen toiminnan komitea (Political Action Committee, PAC), jonka kautta tuemme yhdysvaltalaisia yrityksen näkemysten kanssa samalla linjalla olevia ehdokkaita.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Voittamisen merkit

Vastuullinen osallistuminen politiikkaan:

  • Kannustamme yksittäisiä työntekijöitä osallistumaan politiikkaan niin äänestäjinä kuin ehdokkaina, kunhan se tapahtuu vapaa-ajalla omakustanteisesti.
  • Rohkaisemme kykeneviä työntekijöitä osallistumaan omalla vapaaehtoisella panoksellaan Johnson Controlsin PAC-komitean työhön.
  • Johnson Controlsin nimeä ei saa käyttää tietyn poliittisen puolueen kannattamiseen.
  • Emme koskaan yritä asiattomalla tavalla vaikuttaa mihinkään julkishallinnon tahoon, edustajaan tai lainsäätäjään.
  • Vältämme yrityksen resurssien käyttöä poliittisten ehdokkaiden tai vaaleilla valittujen edustajien tukemiseen.
  • Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja lobbaus- ja tiedonantovaatimuksia sekä yrityksen käytäntöä Poliittisen vaikuttamisen käytäntö

Ajattele ensin

K:

Teen parhaillani vapaaehtoistyötä paikallisen poliitikon vaalikampanjassa. Minua pyydettiin luomaan banneri tulevaa kampanjatapahtumaa varten ja tarvitsen sen tekemiseen riittävän suuren tilan. Toimiston kokoushuone sopisi siihen täydellisesti. Käyttäisin omia materiaaleja ja työskentelisin bannerin parissa vain Johnson Controls -työpäivän päätyttyä. Varmistaisin myös, ettei kukaan muu tarvitse kokoushuonetta yrityksen asioiden hoitamiseen. Voinko käyttää kokoushuonetta?

V:

Johnson Controls kunnioittaa kaikkien oikeutta osallistua politiikkaan. Olemme ylpeitä työntekijöistä, jotka antavat aikaa ja rahaa poliittisten näkemystensä ja omien ehdokkaidensa tukemiseen. Johnson Controls ei kuitenkaan salli yrityksen resurssien, kuten toimistotilojen, käyttöä minkään ehdokkaan tukemiseen. Emme halua millään tapaa antaa vaikutelmaa, että tuemme tiettyä poliitikkoa tai poliittista puoluetta. Sen vuoksi kokoushuoneen käyttö ei olisi sallittua.