Toimitusjohtajan viesti

"Johnson Controls uskoo yhteistyöhön ja innovointiin, jotta maailmasta tulisi turvallisempi, mukavampi ja kestävämpi paikka. Ymmärrämme, millainen vaikutus päätöksillämme ja toimillamme voi olla maailmaan - korostamme asiakkaiden luottamuksen tärkeyttä ja sellaisten arvojen kuten laadun ja rehellisyyden ylläpitämistä. Arvot ensin -lähestymistapa, Johnson Controlsin eettiset säännöt, on meille tärkeä apuväline. Values First -lähestymistapa kannustaa meitä asettamaan arvot etusijalle ja edistämään luottamuksen, kunnioituksen ja rehellisyyden kulttuuria - mikä on hyödyllistä liiketoiminnan ja asiakkaidemme menestyksen kannalta."

- George Oliver

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Oikeanlaiseen toimintaan kannustavat arvot ovat kaikkien edun mukaisia.

Johnson Controlsin päivittäiset toimintatavat tekevät maailmasta aiempaa tuottavamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän. Luomalla voittavia ratkaisuja asiakkaille menestymme markkinoilla. Toimintatavalla on merkitystä, koska menestys ei merkitse mitään ilman rehellisyyttä. Sen vuoksi ensimmäinen arvomme on Rehellisyys ensin.

Lisätietoja

Johnson Controlsin etiikan ja vaatimustenmukaisuuden ohjelma

Arvot ensin esittelee Johnson Controls -yhtiön eettiset säännöt ja on sen etiikan ja vaatimustenmukaisuuden ohjelman perusta. Ohjelma on integroitu lähestymistapa, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan, liiketoiminnan ja yrityskulttuurin tinkimätön rehellisyys. Sitoutuneen johtamisen, viestinnän, koulutuksen, seurannan, raportointimekanismien ja muiden keinojen avulla etiikan ja vaatimustenmukaisuuden ohjelma auttaa meitä tunnistamaan ja turvallisesti hallitsemaan etiikkaan ja säännösten noudattamiseen liittyviä riskejä ja harjoittamaan liiketoimintaamme arvojemme mukaisesti.

Group discussion

Oma vastuu

Johnson Controls -yhtiössä kaikkien on tunnettava eettiset säännöt ja noudatettava niitä kaikkialla joka ainoa päivä työtehtävästä ja asemasta riippumatta. Se tarkoittaa niin kaikkia työntekijöitä ja toimihenkilöitä kuin hallituksen jäseniä. Etiikan sääntöjen rikkomiseen suhtaudutaan erittäin vakavasti. Se voi johtaa paikallisten lakien mukaisiin kurinpitotoimiin ja jopa irtisanomiseen.

Lisätietoja
Man working in front of the laptop

Viisaiden valintojen tekeminen

Arvojemme mukaan tavoitteiden saavuttamistapa on yhtä tärkeää kuin itse saavutus. Matkan varrella tekemämme valinnat kertovat meistä paljon niin yksilöinä kuin organisaationa. Haluamme, että meidät tunnetaan oikeista ratkaisuista – ylpeydenaiheeksi kelpaavaa kulttuuria ja yritystä tukevista ratkaisuista – ja eettisesti ja oikeudellisesti vastuullisesta liiketoiminnasta.

Lisätietoja
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Huolenaiheista ilmoittaminen ja avun pyytäminen

Usein on itsestään selvää, mikä on oikea tapa toimia. Toisinaan tilanne saattaa olla monimutkaisempi tai epätavallinen, emmekä ole varmoja oikeasta etenemistavasta. Jos olet huolissasi jostain, kerro siitä välittömästi. Ilmoittaminen on velvollisuutemme, mutta lisäksi se auttaa meitä selkeyttämään asioita nopeasti ja välttämään mahdollisia ongelmia. Jos jokin on mennyt pieleen, voimme tutkia asiaa ja korjata virheen.

Lisätietoja