Tie voittoon

Teemme älykkäitä ja objektiivisia valintoja, joissa yritys ja asiakkaamme menevät aina henkilökohtaisen edun edelle.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Teemme yhteistyötä voittaaksemme asiakkaitamme varten. Emme anna henkilökohtaisten intressien tai suhteiden estää yhtenä tiiminä voittamista. Teemme päätökset avoimesti, harkiten ja vilpittömästi. Se hyödyttää liiketoimintaamme ja osoittaa kaikille, että meidän voi luottaa toimivan oikein.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Voittamisen merkit

Yrityksen edun mukaan toimiminen:

 • Tee puolueettomia päätöksiä, jotka perustuvat oleellisiin tosiasioihin ja vakaaseen harkintaan.
 • Vältä tilanteita, joissa eturistiriidat (esim. mahdollinen henkilökohtainen etu) voivat vaikuttaa päätökseen – tai näyttää siltä, että ne ovat vaikuttaneet päätökseen.
 • Ilmoita vältettävissä olevista eturistiriidoista, jotta tilanne voidaan hoitaa asianmukaisesti.
 • Pyydä neuvoa aina, kun et ole varma, onko kyseessä ongelma.

Mikä on eturistiriita?

Eturistiriita syntyy tilanteessa, jossa kaveri- tai perhesuhteet, vapaa-ajan aktiviteetit, omat taloudelliset sijoitukset tai muut henkilökohtaiset edut ovat vaarassa vaikuttaa kykyymme tehdä puolueettomia päätöksiä yrityksen puolesta. Meidän on vältettävä antamasta edes eturistiriidan vaikutelmaa, koska muut saattaisivat ajatella meidän toimivan asiattomasti.

Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

Voiko harkinnassa oleva päätös tai toimintatapa

 1. saada minut tuntemaan velvollisuutta jotakuta tai jotakin tahoa kohtaan?
 2. olla Johnson Controlsin arvojen vastainen?
 3. riippua (edes hieman) omista tai perheen eduista?
 4. antaa kuvan, että en aseta yrityksen etua etusijalle?

Jos vastaat yhteenkään kysymykseen ”kyllä” tai ”ehkä”, on tärkeää pyytää neuvoa Täällä. olevan resurssiluettelon avulla. Ilmoita mahdollisesta eturistiriidasta osoitteessa Compliance.jci.com.

Eturistiriitoja on monenlaisia. Seuraavissa ohjeissa on muutamia yleisiä esimerkkitilanteita. Katso myös eturistiriitakäytäntö.

Sukulaiset ja ystävät

Halun auttaa ystäviä ja perhettä ei saa antaa vaikuttaa työssä tehtäviin päätöksiin.

Henkilökohtaisten suhteiden puolueettomuuteen vaikuttamisen välttäminen:

 • Läheiset ystävykset ja sukulaiset eivät ole toistensa esimiehiä ja työskentelevät eri osastoilla, olipa kyse sitten työntekijöistä, harjoittelijoista tai urakoitsijoista.
 • Anna toisten tehdä läheisten ystävien tai sukulaisten työpaikkaan liittyvät päätökset (esim. palkkaus, ylennys ja kurinpito).
 • Varmista prosessin avoimuus ja riippumattomuus, kun läheisiä ystäviäsi tai sukulaisiasi harkitaan Johnson Controlsin palveluntarjoajiksi.
 • Päätös käyttää Johnson Controlsin aikaisempia työntekijöitä konsultteina, urakoitsijoina tai toimittajina on harkittava tarkkaan.

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Henkilökohtaiset tai perheen sijoitukset

Emme anna omien tai perheenjäsenten taloudellisten voittojen mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiimme. 

Henkilökohtaisten raha-asioiden pitäminen erillään liiketoiminnan päätöksistä:

 • Älä omista merkittävää* taloudellista osuutta yrityksestä, jonka liiketoiminta liittyy Johnson Controlsiin tai joka on sen kilpailija.
 • Ilmoita vaatimustenmukaisuuden osastolle, jos läheinen perheenjäsen työskentelee Johnson Controlsiin liittyvässä tai sen kanssa kilpailevassa yrityksessä tai omistaa merkittävän* taloudellisen osuuden tällaisesta yrityksestä.

* Jos et tiedä, onko taloudellinen etu merkittävä, pyydä neuvoa vaatimustenmukaisuusosastolta.

Lahjat ja kestitys

Asiakkuuksien hankkiminen ja suhteiden luominen perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen lisäarvoon, ei koskaan asiattomiin lahjoihin tai kestityksiin.

Lahjojen tai kestityksen antamiseen liittyvien mahdollisten konfliktien välttäminen:

 • Tarjoa kohtuuhintaisia aterioita ja kestityksiä vain työtapaamisissa ja vain, jos kestitys ei ole vastaanottajan organisaation käytäntöjen vastaista.
 • Älä tarjoa tai vastaanota lahjaa tai kestitystä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa vastaanottajan käytökseen.
 • Anna nykyisille tai potentiaalisille liikekumppaneille vain nimellisen arvoisia lahjoja.
 • Älä koskaan anna rahalahjoja tai lahjaa vastaavia rahasummia.
 • Julkishallinnon asiakkaille saa antaa lahjoja tai kestitystä vain vaatimustenmukaisuusneuvoston ennakkoon myöntämällä luvalla.
 • Maksa kolmannen osapuolen kohtuulliset matka- ja majoituskulut käytäntöjemme mukaisesti ja vain ennakkoon myönnetyllä luvalla.
 • Varmista, että kaikki tarjotut lahjat, kestitykset ja matkat ovat laillisia, eettisiä ja arvojemme mukaisia.

Lahjojen tai kestityksen vastaanottamiseen liittyvien mahdollisten konfliktien välttäminen:

 • Hyväksy vain nimellisen arvoisia lahjoja.
 • Älä hyväksy lahjoja käteisenä tai käteistä vastaavassa muodossa.
 • Älä hyväksy kolmansien osapuolten maksamia matkoja.
 • Hyväksyttyjä kestitysmuotoja ovat vain urheilu-, teatteri- tai kulttuuritapahtumat (esim. golfpeli tai konsertti) ja ateriat.
 • Kieltäydy kohteliaasti kaikista matkoista, lahjoista ja kestityksistä, jotka ovat lahja- ja kestityskäytäntömme vastaisia.

A woman working on her tablet PC

Ajattele ensin

K:

Tiimimme osallistui suuren urakan tarjouskilpailuun, jonka tulokset saadaan pian. Osallistun konferenssiin, jossa on paikalla myös tämän potentiaalisen asiakkaan tärkeä päätöksentekijä. Voinko kutsua hänet illalliselle ja puhua vielä kerran Johnson Controlsin valinnan puolesta?

V:

Se ei ole suositeltavaa, sillä se voidaan tulkita yritykseksi vaikuttaa asiakkaaseen asiattomalla tavalla. Rehellisyys ensin tarkoittaa, että asiakkaat valitsevat meidät korkealaatuisten tuotteidemme ja erinomaisen asiakaspalvelumme vuoksi, eivät tarjoamiemme arvokkaiden lahjojen tai anteliaan kestityksen seurauksena. Koska asiakkaan hankintapäätöksen teko on jo todella ajankohtainen, illalliskutsu voidaan helposti tulkita asiattomaksi yritykseksi vaikuttaa liiketoimintapäätökseen – ja se on ehdottoman kiellettyä. On erityisen tärkeää olla varovainen tarjousprosessin aikana. Virkamiehiä lukuun ottamatta voit kuitenkin kutsua potentiaalisen asiakkaan kahville, kun tapaamisen tarkoituksena on kehittää liikesuhdetta ja vastata asiakkaan Johnson Controlsia koskeviin kysymyksiin.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Yhtiötä hyödyttävät mahdollisuudet

Autamme asiakasta voittamaan työkokemuksen kautta saamiemme tietojen sekä yrityksen resurssien ja omaisuuden avulla. Eturistiriitojen tai yrityksen vahingoittumisen välttäminen:

 • Älä hyödynnä työssä havaittuja liiketoiminta- tai sijoitusmahdollisuuksia.
 • Älä käytä yrityksen omaisuutta ja tietoja tai omaa asemaasi Johnson Controlsissa asiattoman henkilökohtaisen edun hankkimiseen.
 • Älä kilpaile suoraan tai välillisesti Johnson Controlsin kanssa.

Työn ulkopuolinen toiminta

Teemme joka päivä parhaamme Johnson Controlsissa, emmekä anna toisten töiden tai muun työn ulkopuolisen toiminnan häiritä työpanostamme. Pyrimme elämään täyttä ja tuottavaa elämää työn ulkopuolella, mutta sen ei pidä antaa vaikuttaa työpanokseen:

 • Älä anna muun elämän häiritä velvollisuuksiasi ja suorituskykyäsi Johnson Controlsissa.
 • Älä työskentele kilpailijalle tai toimittajalle.
 • Älä vaaranna yrityksen liiketoimintaa tai mainetta.
 • Älä käytä yrityksen resursseja, muut työntekijät tai alihankkijat mukaan lukien, ulkopuolisten tahojen eduksi.
 • Älä luo minkäänlaista eturistiriitaa.

An upward view of modern corporate building

Ajattele ensin

K:

Remontoin hiljattain kotini, ja sen kokemuksen innostamana haluan ostaa ja remontoida huonokuntoisen asunnon myytäväksi. Saatan jopa hankkia kiinteistövälittäjän lupakirjan. Olen sitoutunut työskentelemään Johnson Controlsissa, enkä usko remonttitöiden vaikuttavan häiritsevästi työhöni. Voiko tämä olla ongelma?

V:
 Haluamme henkilökuntamme elävän täyttä ja palkitsevaa elämää työn ulkopuolella. Samalla odotamme, että kaikki keskittyvät kokonaisvaltaisesti työhönsä ja tekevät joka päivä parhaansa Johnson Controlsissa. Arvioi, voitko talojen remontoinnin ja myynnin tuoman huomattavan lisätyön seurauksena edelleen hoitaa kunnolla sekä yksityis- että työelämän velvollisuudet. Jos se saattaa mielestäsi aiheuttaa eturistiriidan, ilmoita siitä osoitteessa Compliance.jci.com.