Tie voittoon

Olemme ylpeitä, kun voimme vaikuttaa asuin- ja työyhteisöihimme myönteisellä tavalla.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Johnson Controlsin mielestä toimipaikkoja ympäröivien yhteisöjen tukeminen on sekä velvollisuus että mahdollisuus. Vastuullisena ja aktiivisena yrityskansalaisena haluamme, että yhteisöt hyötyvät läsnäolostamme ja tuestamme. Odotamme kaikkien työntekijöiden tukevan yhteisöä vapaaehtoistyöhön ja hyväntekeväisyystapahtumiin osallistumalla. Tavoitteenamme on tuen tarjoamisen lisäksi osallistua yhteisöjen toimintaan.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Voittamisen merkit

Pyrkimys edistää yhteisöjä myönteisellä tavalla:

  • Otamme avosylin vastaan roolimme vastuullisia valintoja tekevänä työnantajana ja paikallisten palvelujen kuluttajana.
  •  Kannustamme työntekijöiden vapaaehtoistyötä, mentorointia ja hyväntekeväisyyttä ja annamme siitä tunnustusta.
  • Investoimme takaisin yhteisöön, koska se on oikein, ei siksi, että saisimme vastapalveluksena julkisuutta tai palveluksia.
  • Rohkaisemme painostamatta muita antamaan lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille tai muille yhteisöllisille projekteille.
  • Hanki asianmukainen lupa ennen kuin lahjoitat rahaa tai aikaa yrityksen nimissä. Muista myös noudattaa hyväntekeväisyyslahjoitusten ja -tapahtumien sponsoroinnin käytäntöä.
  • Tarkistamme, että kaikki hyväntekeväisyysjärjestökumppanimme ovat aitoja ja lainmukaisia.

Ajattele ensin

K:

Teen säännöllisesti vapaaehtoistyötä paikallisessa lastenkerhossa. Koska Johnson Controls tukee yhteisöjen toimintaan osallistumista ja vapaaehtoistyötä, voisinkohan esittää tekeväni vapaaehtoistyötä yrityksen puolesta.

V:

Johnson Controls rohkaisee paikallisten yhteisöjen toimintaan osallistumista. Ei ole harvinaista, että työntekijämme edustavat yritystä tietyissä yhteisön tapahtumissa. Sinun on kuitenkin aina haettava ja saatava yhteiskuntasuhteiden osaston lupa, ennen kuin esittelet itsesi Johnson Controlsin edustajana yhteisössä