Monimuotoisuus ja osallistaminen

Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla erilaisia kykyjämme, taustojamme ja näkemyksiämme, jotta saamme aikaan poikkeuksellisia oivalluksia ja innovaatioita. Monimuotoisuutemme ansiosta pystymme ratkaisemaan ongelmia luovemmin, tekemään päätöksiä harkitummin ja tunnistamaan mahdollisuuksia ennakoivammin.

Lue lisää
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Työntekijätietojen tietosuoja

Suojaamme työntekijöidemme, ehdokkaidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme henkilötietoja. Johnson Controls kunnioittaa henkilön oikeutta yksityisyyteen.

Lue lisää

Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjinnän estäminen

Houkuttelemme lahjakkaita ihmisiä, kehitämme heidän potentiaaliaan ja annamme heille hyvät edellytykset menestyä. Palkkaamme ja edistämme parhaita ja älykkäimpiä. Emme hyväksy syrjintää rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, raskauden, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, siviilisäädyn, asevelvollisuuden tai muun lain suojaaman aseman perusteella.

Lue lisää
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Työterveys ja turvallisuus

Pidämme itsemme ja muut turvassa ja terveinä, jotta voimme saavuttaa täyden potentiaalimme. Voitamme tiiminä, kun asetamme ihmisten ja vierailijoiden hyvinvoinnin etusijalle. Mikään ei ole tärkeämpää kuin työterveys ja -turvallisuus; Zero Harm -visio ja siihen liittyvät tavoitteet pitävät meidät keskittyneinä.

Lue lisää

Kunnioittava kohtelu sekä häirinnän ja työpaikkakiusaamisen estäminen

Kohtelemme muita kunnioittavasti ja edistämme myönteistä työympäristöä, jossa menestymme yhtenä tiiminä. Tämä tarkoittaa, että toimimme ammattimaisesti, puhumme avoimesti ja kunnioittavasti muiden kanssa ja tuemme toisiamme kaikin mahdollisin tavoin.

Lue lisää
Three colleagues in discussing