Ilmoita asiasta – jokaisen ääni on tärkeä

Usein on itsestään selvää, mikä on oikea tapa toimia. Toisinaan tilanne saattaa olla monimutkaisempi tai epätavallinen, emmekä ole varmoja oikeasta etenemistavasta. Jos olet huolissasi jostain, kerro siitä välittömästi. Ilmoittaminen on velvollisuutemme, mutta lisäksi se auttaa meitä selkeyttämään asioita nopeasti ja välttämään mahdollisia ongelmia. Jos jokin on mennyt pieleen, voimme tutkia asiaa ja korjata virheen.

Resurssit

Voit ilmoittaa etiikkaan tai vaatimustenmukaisuuteen liittyvästä huolenaiheesta monella tapaa. Ilmoitustavat:

  • Keskustele asiasta esimiehesi kanssa.
  • Keskustele asiasta toisen esimiehen tai päällikön kanssa.
  • Ota yhteyttä vaatimustenmukaisuustiimiin, henkilöstöosastoon tai lakiosastoon.
  • Ota yhteyttä Johnson Controlsin 24 tuntia vuorokaudessa päivystävään Integrity Helpline -palveluun:

Nollatoleranssi kostotoimia kohtaan

Johnson Controls ei hyväksy kostotoimia. Keneenkään huolenaiheesta vilpittömin mielin ilmoittaneeseen ei kohdistu minkäänlaisia kostotoimia, kuten uhkauksia, häirintää, työtuntien vähentämistä, työsopimuksen lopettamista tai muita negatiivisia seurauksia. Kostotoimet ovat arvojemme vastaisia ja heikentävät menestyksemme kannalta oleellista luottamusta. Kostaminen on vakava väärinkäytös, joka johtaa kurinpitotoimiin ja jopa irtisanomiseen.

Lopuksi…

Eettiset säännöt on tarkoitettu inspiroimaan ja opastamaan meitä kaikkia niin, että voimme yhdessä luoda mukavamman, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän maailman. Ne ohjaavat arvojemme käytännön toteutusta arjessa, jossa tartumme mahdollisuuksiin ja vältämme riskejä. Niiden ei ole mahdollista kattaa kaikkia kohtaamiamme tilanteita. On tärkeää kysyä neuvoa, kun et ole varma oikeasta toimintatavasta. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää kertoa, jos olet huolissasi jostakin asiasta. Eettiset säännöt esittelevät monenlaisia resursseja ja kanavia, joiden avulla voit sen tehdä.