Tie voittoon

Suojelemme asiakkaiden meille antamia luottamuksellisia tietoja.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Asiakaslähtöisyys on muutakin kuin lupausten pitämistä ja odotusten täyttämistä. Puhtaimmillaan se on jatkuvaa asiakkaiden luottamuksen ansaitsemista osoittamalla, että huolehdimme omien intressiemme lisäksi heidän eduistaan. Luottamukselliset tiedot ovat asiakkaille yhtä kallisarvoisia kuin meille. Niiden luvaton käyttö ja jakaminen voi aiheuttaa vakavaa taloudellista vahinkoa ja maineen tahraantumista. Suojelemme meille uskottuja luottamuksellisia tietoja erilaisin varotoimin.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Voittamisen merkit

Asiakkaiden luottamuksen ylläpitäminen:

  • Käsittelemme asiakkaiden luottamuksellisia tietoja yhtä huolellisesti kuin omiamme.
  • Turvaamme asiakkaiden tiedot asianmukaisin turvatoimin.
  • Annamme asiakkaiden luottamuksellisia tietoja vain valtuutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä liiketoimintaan.
  • Emme jaa asiakastietoja millekään yrityksen ulkopuoliselle taholle ilman asiakkaan lupaa.
  • Oletamme tietojen olevan luottamuksellisia, kunnes toisin vahvistetaan.
  • Noudatamme sovellettavia lakeja ja yrityksen tietosuojakäytäntöä.
  • Otamme yhteyttä vaatimustenmukaisuustiimiin tai lakiosastoon, jos tiedämme tai epäilemme, että asiakkaan tietoja käsiteltiin epähuomiossa virheellisesti.

Ajattele ensin

K:

Olen työskennellyt 10 vuotta Johnson Controls -yhtiön eri työryhmissä ja muodostanut vahvoja koko yrityksen laajuisia suhteita. Työkaveri edellisestä työryhmästäni pyysi minua lähettämään hänelle asiakkaiden sähköpostiosoitteita, jotta hän voisi markkinoida uutta palvelua tehokkaammin. Tiedän, että olemme yksi tiimi, ja haluan auttaa kaveriani. En vain ole varma, pitäisikö minun jakaa asiakastietoja edes sisäisesti. Mitä vastaan tähän pyyntöön?

V:

Yhtenä tiiminä työskentelyyn kuuluu organisaation kaikkien osa-alueiden välisten yhteistyötapojen etsiminen, mutta se tarkoittaa myös yhteistä vastuuta oikeudellisten ja eettisten velvollisuuksien täyttämisessä. Siihen sisältyy myös suurelta osin luottamuksellisten asiakastietojen turvaamisen velvollisuus. Jos tietoja jaetaan ilman lupaa, ne saattavat päätyä vääriin käsiin ja vaarantaa niin asiakkaan toiminnan kuin yrityksemme maineen. Älä anna pyydettyjä tietoja. Muistuta kaveriasi, että asiakkaat luottavat meidän käyttävän tietoja vain alkuperäiseen tarkoitukseen. Meidän on pyydettävä asiakkaalta lupaa ennen kuin voimme jakaa niitä mihinkään muuhun käyttöön.