Tie voittoon

Suojelemme yrityksemme työntekijöiden, työnhakijoiden, toimittajien ja asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Johnson Controlsin on kerättävä, säilytettävä, käytettävä ja jaettava henkilökohtaisia tietoja liiketoimintaa varten. Tarvitsemme henkilökohtaisia tietoja monenlaisiin tarkoituksiin, kuten liikesuhteisiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa, työntekijöiden etujen hallitsemiseen ja lakien noudattamiseen. Johnson Controls kunnioittaa jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Jos henkilökohtaiset tiedot joutuvat vääriin käsiin, niitä saatetaan käyttää yksilöiden tunnistamiseen, henkilöllisyysvarkauksiin tai petoksiin. Yhtenä tiiminä huolehdimme toisistamme – niin työpaikalla kuin verkossa.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Voittamisen merkit

Henkilökohtaisten tietojen suojeleminen:

  • Henkilökohtaisia tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain aitoihin liiketoimintatarkoituksiin. Tietoja kerätään vain niin paljon kuin on välttämätöntä.
  • Kerromme avoimesti ja selkeästi henkilökohtaisten tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön syyt ja menetelmät.
  • Emme koskaan jaa henkilökohtaisia tietoja tarvittua enempää tai muille kuin niitä liiketoimintatarkoituksiin tarvitseville henkilöille.
  • Suojaamme henkilökohtaiset tiedot asianmukaisesti. Ja kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, hävitämme ne turvallisesti.
  • Noudatamme kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja yrityksen tietosuojakäytäntöä.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Yhdysvalloissa ja sen alueilla työskentelevillä työntekijöillämme on oikeus keskustella palkoista, työajoista, muista työehdoista, henkilökohtaisista tiedoista ja/tai työsuhdetiedoista työtovereidensa ja kolmansien osapuolten, kuten viranomaisten, ammattiliittojen ja tiedotusvälineiden, kanssa.

Yhdysvaltojen ja sen alueiden ulkopuolella työskentelevien työntekijöidemme on noudatettava työsuhteen ehtojen, henkilökohtaisten tietojen ja/tai työsuhdetietojen jakamista koskevia lakeja ja määräyksiä niissä paikoissa, joissa he työskentelevät - jos paikallinen laki sallii työntekijöiden jakaa näitä tietoja, he voivat tehdä niin; jos paikallinen laki edellyttää näiden tietojen pitämistä luottamuksellisina, työntekijöiden ei pidä jakaa näitä tietoja.

Ajattele ensin

K:

Tiimissäni työskentelevä ystäväni sai äskettäin vauvan. Tiiminjohtaja haluaa lähettää hänelle kukkia yrityksen puolesta, ja se on mielestäni kiva idea. Tiiminjohtaja tietää, että olemme ystäviä ja että asumme lähellä toisiamme, joten hän pyysi minulta ystäväni kotiosoitetta. En ole varma, haluanko antaa osoitteen kysymättä ensin lupaa ystävältäni. Mutta en halua myöskään pilata yllätystä, joten mitä teen?

V:

Suhtaudumme henkilökohtaisten tietojen turvaamiseen erittäin vakavasti oli kyseessä työntekijöiden, asiakkaiden tai muiden liikekumppanien tiedot. On meidän kaikkien vastuulla suojella tietoja niin, että niitä käytetään vain asianmukaisiin tarkoituksiin ja että niiden käyttäjinä ovat vain valtuutetut henkilöt. Jos henkilökohtaisten tietojen annetaan joutua vääriin käsiin, seuraukset saattavat olla erittäin vakavia. Se saattaa auttaa henkilöllisyysvarkauksien ja muiden rikosten toteuttamisessa. Sano tiiminjohtajalle, että mielestäsi olisi parempi, jos hän hoitaisi järjestelyt tiimin asioista vastaavan henkilöstöosaston avulla.