Tie voittoon

Kun huolehdimme sekä omasta että muiden turvallisuudesta ja terveydestä, voimme saavuttaa täyden potentiaalimme.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Voitamme tiiminä, kun asetamme etusijalle sekä omien työntekijöiden että vierailijoiden hyvinvoinnin. Mikään ei ole tärkeämpää kuin työpaikan terveellisyys ja turvallisuus – Zero Harm (ei vahinkoja) -visio ja sen tavoitteet muistuttavat painopisteistä. Kaikkien turvallisuudesta huolehtiminen on yhteinen vastuu. Ehkäisemme vammoja ja onnettomuuksia huolehtimalla toisistamme arjen keskellä ja toimimalla asianmukaisesti, jos näemme jotakin vahingollista. Hyvien turvallisuustottumusten harjoittaminen luo turvallisen ja mukavan työympäristön ja mahdollistaa ylivertaisten asiakaskokemuksien ja -ratkaisujen tuottamiseen keskittymisen.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Voittamisen merkit

Zero Harm (ei vahinkoja) -kulttuurin edistäminen:

  • Tunne kaikki turvallisuusohjeet ja -menettelytavat ja noudata niitä.
  • Älä koskaan ota tai pyydä muita ottamaan tarpeettomia riskejä työpaikalla.
  • Lopeta toiminta välittömästi, jos se ei ole enää turvallista, vaikka se merkitsisi tuotannon tai työtehtävän viivästymistä.
  • Ilmoita aina turvattomista tai epäterveellisistä olosuhteista tai toimintatavoista, kuten työpaikan vaaroista, rikkinäisistä tai puuttuvista varusteista tai yrityksen omaisuuden väkivallalla tai aseilla uhkailusta.
  • Tunne henkilövahinkojen ja muiden hätätilanteiden oikeat toimintatavat.
  • Älä koskaan tule töihin minkään harkintakykyä rajoittavan tai turvallisuuden vaarantavan huumaus- tai lääkeaineen vaikutuksen alaisena.

Ajattele ensin

K:

Tuotantolinjan työntekijä pyysi minua tällä viikolla kahdesti sijaisekseen, kun hän piti lyhyen, ylimääräisen tauon. Hänen uusi lääkityksensä aiheuttaa ajoittain huimausta. Sanoin hänelle olevani huolissani, että sivuvaikutukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteen hänelle tai muille. Hän sanoi, ettei kannata huolestua – hän tottuu lääkkeisiin pian. Onko minun ryhdyttävä johonkin toimiin?

V:

Meidän kaikkien velvollisuutena on toimia, jos huomaamme potentiaalisen terveys- ja turvallisuusriskin. Tämän velvollisuuden laiminlyöminen saatetaan katsoa näiden eettisten sääntöjen rikkomiseksi. Neuvo työntekijää puhumaan esimiehelleen. Esimies saattaa harkita väliaikaista siirtoa muihin työtehtäviin tai muuta tapaa hoitaa asia. Kerro työntekijälle joutuvasi itse tekemään ongelmasta ilmoituksen, jos hän ei sitä tee. Kunnioitamme kaikkien yksityisyyttä, mutta turvallisuus on aina tärkeintä.