Tie voittoon

Odotamme toimittajien noudattavan toiminnassaan yhtä korkeatasoisia standardeja kuin Johnson Controls – ja että toiminta on aina rehellistä.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Uskomme rehelliseen käytökseen, kunnioituksen osoittamiseen ja sitoumusten täyttämiseen. Ja odotamme samaa kaikilta liikekumppaneiltamme. Nämä odotukset esitellään maailmanlaajuiset toimittajastandardit -asiakirjassa. Toimittajien on tunnettava nämä standardit ja noudatettava niitä, jotta yhteistyö on varmasti eettistä ja vastuullista ja auttaa Johnson Controlsin maineen ylläpitämisessä.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Voittamisen merkit

Toimitusketjun korkealuokkaisuuden ja eettisyyden ylläpitäminen:

  • Ilmaisemme toimittajille selkeästi ja suoraan, mitä tarvitsemme ja millaisia toimintatapoja edellytämme.
  • Neuvottelemme avoimesti ja oikeudenmukaisesti.
  • Varmistamme, että sovitut ehdot kirjataan täydellisesti ja paikkansapitävästi sopimuksiin, hankintatilauksiin ja muihin asiakirjoihin.
  • Selitämme erikseen yrityksemme arvot ja liiketoimintafilosofian, jotka heijastuvat myös kaikkiin sopimuksiimme.
  • Sovellamme maailmanlaajuisia toimittajastandardeja johdonmukaisesti kaikissa toimittajasuhteissa.
  • Tarjoamme toimittajille resursseja ja lisäohjeita, jos jokin odotuksista vaatii selvennystä.