Tie voittoon

Kilpailemme vahvalla ja oikeudenmukaisella tavalla, ja päihitämme kilpailijamme ylivertaisella laadulla ja hinta-laatusuhteella.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Uskomme vapaisiin ja kilpailukykyisiin markkinoihin. Vapaa kilpailu antaa Johnson Controls -tuotemerkille parhaan mahdollisuuden erottua edukseen. Tarjoamalla asiakaslähtöistä ja alan korkealuokkaisinta palvelua, päihitämme kilpailijat ja rakennamme pitkäkestoista luottamusta tuotemerkkiimme. Vapaiden markkinoiden edistämiseen suunnitellut lait – joita kutsutaan useimmissa maissa kilpailulaeiksi – ovat monimutkaisia, ja niiden rikkomisella voi olla vakavia seuraamuksia. Tiedostamme, että yritykselle voi olla vahingollista jo se, jos toiminta vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta tai vilpilliseltä. Se saattaa johtaa maineen menetykseen ja altistaa meidät oikeudelliseen vastuuseen.

Five people in discussion at a table with documents spread out
Two people discussing holding a tablet on a factory floor wearing white safety helmets

Voittamisen merkit

Asiakkuuksien hankkiminen oikein toimimalla:

 • Vältämme kilpailijoiden kanssa sovittuja muodollisia tai epämuodollisia sopimuksia tai käyttäytymismalleja, joiden tarkoituksena on
  • veloittaa tietty hinta palvelusta (hintajärjestely)
  • manipuloida tarjouskilpailua (tarjouskartelli)
  • jakaa markkinat alueittain tai asiakkaittain (markkinoiden jakaminen).
 • Esitämme arvoesityksemme rehellisesti, tarkasti ja liioittelematta.
 • Emme koskaan pyri vaikuttamaan sopimattomalla tavalla asiakkaiden aiempiin liikesuhteisiin.
 • Luemme ja sisäistämme maailmanlaajuisen kilpailukäytännön.
 • Emme koskaan väärinkäytä markkinaosuutemme tuomaa asemaa.

Ajattele ensin

K:

Kun odotin paneelikeskustelun alkua tämän vuoden MetroExpossa, aloin keskustella kilpailevan yrityksen myyntijohtajan kanssa. Hän kysyi, olinko huomannut, miten vaikeasti käsiteltävä erään meidän molempien asiakkaisiin kuuluvan suuren kaupungin toimitiloista vastaava hankintapäällikkö on. Myyntijohtaja pohti ääneen, että mitähän tapahtuisi, jos meidän kaltaisemme yritykset kieltäytyisivät liiketoiminnasta kaupungin kanssa. Yhteisestä asiakkaasta puhuminen oli epämukavaa, joten teeskentelin vastaavani puheluun ja siirryin istumaan auditorion toiselle puolelle. Miten minun olisi pitänyt reagoida?

V:

Oli oikein lopettaa keskustelu. Lisäksi olisi viisasta ilmoittaa asiasta lakiosastolle mahdollisimman pian. Messut ja kauppayhdistysten kokoukset ovat tärkeitä paikkoja oppia ja pysyä ajan tasalla alan tapahtumista. Mutta tapahtumissa on hyvin suurena vaarana ajautua kilpailulain vastaisiin keskusteluihin kilpailijoiden kanssa. Yhteisen asiakkaan boikotoinnista kilpailijan kanssa keskusteleminen voidaan katsoa yritykseksi muodostaa laiton sopimus, jonka tarkoituksena on sulkea yrityksiä pois tietyltä markkina-alueelta tai painostaa asiakasta käyttäytymään tietyllä tavalla.