Tie voittoon

Hyödynnämme erilaisia taitoja, taustoja ja näkökulmia poikkeuksellisten oivallusten ja innovaatioiden luomisessa.

Miksi asetamme arvot ensisijalle?

Johnson Controls houkuttelee, kehittää ja voimaannuttaa henkilöitä, joilla hyvin erilaisia kokemuksia, taitoja ja näkökulmia. Jokaisen yksilöllisyyden arvostaminen laajentaa perspektiiviämme ja stimuloi uusia ideoita. Tiimin monimuotoisuuden ansiosta keksimme ongelmille luovempia ratkaisuja, teemme harkitumpia päätöksiä ja tunnistamme mahdollisuudet ennakoivammin. Kun kaikki tuntevat, että he voivat osallistua menestykseemme ja että heidän työpanostaan arvostetaan, siitä hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin sijoittajat.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Voittamisen merkit

Monimuotoisen ja osallistavan kulttuurin edistäminen:

  • Etsimme aktiivisesti vaihtoehtoisia mielipiteitä ja lähestymistapoja.
  • Kuuntelemme muita kunnioittavalla asenteella niin, että voimme hyötyä muiden ajatuksista ja ideoista ja harkita omasta näkökulmasta poikkeavia vaihtoehtoja.
  • Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tarjoamme työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet pätevyyden ja taitojen perusteella.
  • Pyydämme palautetta ja otamme sen avoimin mielin vastaan.

Ajattele ensin

K:

Tiimissäni on minut mukaan lukien vain kolme naista. Tiimin viikkokokouksissa miespuolinen esimieheni selvästi suosii miespuolisten työntekijöiden ideoita ja mielipiteitä ja toisinaan avoimesti vähättelee minua tai tiimin muita naisia. Tunnemme, että meitä väheksytään ja että emme saa mahdollisuutta osoittaa taitojamme. Pelkään, että asian esiin nostaminen vain vahvistaisi esimieheni naisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Mitä voin tehdä tilanteen muuttamiseksi niin, että tiimin jokaisen jäsenen työpanosta arvostetaan?

V:
Johnson Controlsin tavoitteena on monimuotoinen ja osallistava työympäristö, jossa jokainen voi edistää menestystämme työpanoksellaan. Minkäänlainen sukupuoleen perustuva syrjintä ei ole arvojemme tai tavoittelemamme kulttuurin mukaista. Ehkä voit kysyä esimieheltäsi, jättääkö hän ideasi huomioimatta jostakin erityisestä syystä. Jos se ei ratkaise ongelmaa, keskustele asiasta ylemmän esimiehen tai henkilöstöosaston kanssa tai ota yhteyttä Integrity Helpline -palveluun.