Üzenet a vezérigazgatótól

"A Johnson Controls hisz az együttműködésben és az innovációban, hogy a világot biztonságosabbá, kényelmesebbé és fenntarthatóbbá tegyük. Tisztában vagyunk azzal, hogy döntéseink és tetteink milyen hatással lehetnek a világra - hangsúlyozva az ügyfelek bizalmának fontosságát és az olyan értékek fenntartását, mint a minőség és az integritás. Az Értékek az elsők között megközelítés, a Johnson Controls etikai kódexe alapvető forrás, amely vezérel bennünket. Az Értékek az elsők között megközelítés arra ösztönöz bennünket, hogy az értékeket helyezzük előtérbe, elősegítve a bizalom, a tisztelet és az integritás kultúráját - ami előnyös az üzlet és az ügyfeleink sikere szempontjából.".

- George Oliver

Elnök-vezérigazgató

Bővebben
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Ha értékeink a helyes magatartást ösztönzik, azzal mindenki nyer.

Amit mi a Johnson Controlsnál teszünk nap mint nap, az termelékenyebbé, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi a világot. A piac elnyerésének kulcsa az, hogy nyertes megoldásokat kínáljunk az ügyfeleink számára. Számít az, ahogyan ezt tesszük, mert a győzelem integritás nélkül mit sem ér. Ezért az „Első az Integritás” a legelső az értékeink között.

Bővebben

A Johnson Controls Etikai és megfelelőségi programja

Első az érték című Etikai kódexünk a Johnson Controls Etikai és megfelelőségi programjának sarokköve. Ez a program integrált megközelítést biztosít annak érdekében, hogy egyéni magatartásunk, üzleti tevékenységünk és szervezeti kultúránk az integritás legmagasabb szintjét képviseljék. A vezetés elkötelezettségén, a kommunikáción, a képzésen, a felügyeleten, a jelentési mechanizmusokon és egyéb módszereken keresztül az Etikai és megfelelőségi program segít azonosítani és biztonsággal elkerülni az etikai és megfelelőségi kockázatokat, valamint értékeinknek megfelelően folytatni üzleti tevékenységünket.

Group discussion

Felelősségünk

A Johnson Controlsnál mindenki mindenhol köteles ismerni és minden nap követni az Etikai kódexet, szerepkörtől és beosztási szinttől függetlenül. Ebbe beletartoznak az alkalmazottak, a tisztviselők és az igazgatótanács tagjai is. A Kódex megsértése komoly ügy, és fegyelmi intézkedést vonhat maga után, amely akár elbocsátás is lehet, a helyi jogszabályi követelményekkel összhangban.

Bővebben
Man working in front of the laptop

Okos döntések meghozatala

Értékeink megmutatják nekünk, hogy az, ahogyan elérjük a céljainkat, legalább annyira számít, mint a célok elérése. Az úton hozott döntéseink sokat elárulnak rólunk, mint egyénekről és mint szervezetről. Azt akarjuk, hogy helyes döntéseinkről – amelyek olyan kultúra és vállalat fenntartását támogatják, amelyre büszkék lehetünk –, valamint etikus és jogilag felelősségteljes működésünkről legyünk ismertek.

Bővebben
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Aggályok felvetése és segítségkérés

A helyes cselekedet gyakran nyilvánvaló. Máskor pedig egy helyzet összetettnek vagy szokatlannak tűnhet, és bizonytalanok lehetünk a következő lépéssel kapcsolatban. Ha aggályai vannak, azonnal mondja el őket. Nemcsak kötelességünk így tenni, hanem ez azt is lehetővé teszi, hogy gyorsan tisztázzuk a helyzetet és elkerüljük a potenciális problémákat.

Bővebben