Szólaljon fel – mindenki hangja számít

A helyes cselekedet gyakran nyilvánvaló. Máskor pedig egy helyzet összetettnek vagy szokatlannak tűnhet, és bizonytalanok lehetünk a következő lépéssel kapcsolatban. Ha aggályai vannak, azonnal mondja el őket. Nemcsak kötelességünk így tenni, hanem ez azt is lehetővé teszi, hogy gyorsan tisztázzuk a helyzetet és elkerüljük a potenciális problémákat. Ha valami félresikerült, az lehetőséget ad a kivizsgálásra és a javításra.

Információforrások

Számos módja van annak, hogy etikai vagy megfelelőségi aggályunkat felvessük. Lehetősége van:

  • megbeszélni a problémát felettesével,
  • megvitatni a problémát egy másik felettes beosztású személlyel vagy vezetővel,
  • kapcsolatba lépni a Humánerőforrás-osztállyal vagy a Jogi osztállyal.
  • Hívni a Johnson Controls 24 órában elérhető Integritási segélyvonalát:

Zéró tolerancia a megtorlással szemben

A Johnson Controls tiltja a megtorlást. Ha valaki jóhiszeműen vet fel valamilyen aggályt, nem éri majd semmiféle megtorlás – ideértve a fenyegetést, a zaklatást, óraszám csökkentését, munkaviszony megszüntetését vagy bármilyen más negatív következményt. A megtorlás ellentétes az értékeinkkel és aláássa a bizalmat, amely létfontosságú a sikerünkhöz. A megtorlás súlyos szabálysértés, és fegyelmi intézkedést von maga után, amely akár a munkaviszony megszüntetését is jelentheti.

Végezetül…

Az Etikai kódex célja, hogy inspirációt és útmutatást adjon nekünk egy kényelmesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb világ felépítésére tett közös erőfeszítéseink során. Megmutatja, hogyan valósíthatjuk meg értékeinket a gyakorlatban a lehetőségek keresése közben, kerülve a kockázatos területeket. Lehetetlen minden esetleges helyzetet bemutatni benne. Fontos kérdezni, amikor bizonytalanok vagyunk a helyes cselekvési iránnyal kapcsolatban, és létfontosságú, hogy minden felmerülő aggályunknak hangot adjunk. A kódex számos különböző forrást és csatornát tartalmaz, amelyek segítenek nekünk ebben.