A vállalati eszközök védelme

Így érünk el sikereket

Megvédjük a Johnson Controls hírnevét és egyéb eszközeit, mert ezek a jövőnk építőkövei.

Nálunk ezért „első az érték”

Középpontban a jövőnk. Ha a lehető legjobban használjuk azt, amivel ma rendelkezünk, azzal győztes helyzetbe hozzuk magunkat holnap. Eszközeink – ingatlanjaink, pénzünk, adataink, ötleteink és hírnevünk – tartják fenn működésünket, és teszik lehetővé számunkra, hogy az innovációba és a folyamatos fejlődésbe fektessünk. Az eszközök jó gazdájaként arra használjuk őket, hogy kivételes ügyfélélményeket és fenntartható befektetői értékeket teremtsünk.

Three colleagues having a conversation at a cafeteria
Areal view of cityscape at dusk

Így néz ki a győzelem

Úgy védjük a Johnson Controls eszközeit, hogy:

 • elvárható gondossággal bánunk az ellenőrzésünk alatt álló eszközökkel, és kerüljük az elvesztésüket, megsemmisülésüket, lopásukat vagy illetéktelen felhasználásukat,
 • éberen ügyelünk a csalás, a pazarlás és a visszaélés megakadályozására a Vállalat eszközei tekintetében,
 • nyilvántartásainkat és adatainkat az Adatmegőrzési irányelvnek és más vállalati irányelveknek megfelelően kezeljük,
 • követjük az adatbiztonsági és felhasználó-hozzáférési protokollokat, a vállalati rendszerek és adatok engedély nélküli hozzáférés, módosítás, másolás, megsemmisítés vagy közlés elleni védelme érdekében, legyen az véletlen vagy szándékos,
 • kizárólag üzleti célokra használjuk a Vállalat eszközeit, kivéve a méltányos és alkalomszerű személyes használat kivételes esetét,
 • a vállalatunk eszközeinek felhasználásával, visszaélésszerű használatával vagy veszélyeztetésével kapcsolatos minden aggályunkat jelentjük.
 

Különböző eszközök, ugyanaz az elv

A vállalati eszközök számos formát ölthetnek. Védelmük módja függ az eszköztől és a mi konkrét szerepkörünktől. De minden esetben ugyanaz az elv érvényes: körültekintően járjunk el, és használjuk józan ítélőképességünket.

Információs eszközök: a termékeinkkel, vállalatunkkal vagy üzleti tevékenységeinkkel kapcsolatos összes adat, a keletkezés, a megosztás, a felhasználás vagy a tárolás módjától függetlenül.

Pénzügyi eszköz: pénz és bármi, ami pénzre váltható, úgymint részvények, kötvények és bankbetétek.

Fizikai eszközök: minden megfogható dolog, ami a Vállalat tulajdonában van és amellyel üzleti tevékenységünket végezzük (például: létesítmények, gépek, szerszámok, számítógépek, mobiltelefonok, nyersanyagok, járművek, irodai eszközök és felszerelések).

Immateriális eszközök: hírnevünk, ötleteink, találmányaink, szellemi termékeink, ipari mintáink, szerzői jogaink, védjegyeink, szabadalmaink és üzleti titkaink. Ezek az eszközök hajtják előre az innovációt és a fejlődést.

A következő útmutató néhány különösen fontos területet érint, amelyek esetében körültekintően, józan ítélőképességünket alkalmazva kell eljárnunk.

Vállalati tulajdonú és bizalmas információk védelme

Így érünk el sikereket

Megvédjük bizalmas információinkat és szellemi tulajdonunkat, mert ezek biztosítják számunkra a piaci előnyt.

Az ötletek továbbfejlesztésén keresztül, valamint egyedülálló műszaki know-how segítségével előrehozzuk a jövőt, és győzelmet aratunk az ügyfeleinkért. Bizalmas üzleti információink és szellemi tulajdonunk létfontosságú üzleti eszközeink, amelyek megkülönböztetnek minket versenytársainktól. Meg kell védenünk őket az engedély nélküli megosztástól vagy visszaéléstől.

Two colleagues discussing leaning over a railing in office lounge
A view of cityscape from a park

Így néz ki a győzelem

Úgy védjük saját tulajdonú és bizalmas információnkat, hogy:

 • csak azokkal osztjuk meg őket, akik erre felhatalmazással rendelkeznek, és ha üzletileg indokolt,
 • nem beszélünk meg bizalmas ügyeket, ha fennáll a veszélye annak, hogy mások is hallhatják a beszélgetést,
 • a munkahelyen kívül ügyelünk arra, hogy a dokumentumaink és elektronikus eszközeink mások számára ne legyenek láthatók,
 • soha nem használunk bizalmas információt személyes haszonszerzésre vagy bárki előnyére a Johnson Controlson kívül,
 • nem felejtjük el, hogy a Vállalat bizalmas információinak megőrzésére vonatkozó kötelezettség azután is fennáll, hogy elhagyjuk a Vállalatot.

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Az Egyesült Államokban és annak területén dolgozó munkavállalóinknak jogukban áll a béreket, a munkaidőt, a foglalkoztatás egyéb feltételeit, személyes adatokat és/vagy foglalkoztatási információkat megvitatni munkatársaikkal és harmadik felekkel, beleértve a kormányzati szerveket, szakszervezeteket és a médiát.

Az Egyesült Államokon és annak területén kívül dolgozó munkavállalóinknak be kell tartaniuk a munkaviszonyuk feltételeinek, személyes információinak és/vagy foglalkoztatási információinak megosztására vonatkozó törvényeket és előírásokat azon a helyen, ahol dolgoznak - ahol a helyi törvények felhatalmazzák a munkavállalókat ezen információk megosztására, ott szabadon megtehetik; ahol a helyi törvények előírják ezen információk bizalmas kezelését, ott a munkavállalók nem oszthatják meg ezeket az információkat. 

Mik azok a bizalmas információk?

Példák olyan bizalmas üzleti információkra, amelyeket nem szabad megosztani a Johnson Controlson kívüli harmadik felekkel:

 • védjegyek, szabadalmak, üzleti titkok és egyéb szellemi tulajdon,
 • nem nyilvános pénzügyi információk vagy előrejelzések,
 • új termék- vagy marketingtervek,
 • kutatási és fejlesztési ötletek és információk,
 • gyártási folyamatok,
 • részletes beszerzési adatok,
 • potenciális cégfelvásárlásokkal, tőkekivonásokkal és befektetésekkel kapcsolatos információk,
 • jogi vélemények és munkaeredmények,
 • bármilyen egyéb információ, amely hasznos lehet a versenytársak számára.

Először gondolkodjunk

K.:

Tegnap este egy régi, középiskolai barátommal vacsoráztam, aki egy helyi mérnöki irodának dolgozik. Beszélgettünk arról, hogy milyen büszkék vagyunk mindketten arra, hogy a vállalataink a valódi problémák megoldása érdekében az innovációra összpontosítanak. Vázoltam neki nagy vonalakban, hogy van néhány fejlesztés alatt álló új termékünk, kiemelve, hogy e termékek hogyan oldják majd meg az ügyfelek problémáit. Miután befejeztük a vacsorát, azon gondolkodtam, hogy vajon nem mondtam-e túl sokat, potenciálisan veszélybe sodorva a Vállalat ötleteit és tulajdonát.

V.:

Ön joggal aggódik. Bár a barátja nem közvetlen versenytársunk, akkor is fontos, hogy nagyon óvatosak legyünk és elkerüljük a nem publikus vállalati információk megosztását. Szellemi tulajdonunk, üzleti titkaink, valamint más bizalmas ötleteink és információink létfontosságú eszközeink, amelyektől versenyelőnyünk függ. Ha úgy gondolja, hogy szándékán kívül nem publikus információt osztott meg a Vállalat termékeiről, útmutatás érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a megfelelőségi csapattal vagy a jogi osztállyal.

Vállalati technológia és információrendszerek felelős felhasználása

Így érünk el sikereket

Felelősséggel használjuk a Johnson Controls technológiáját és információs rendszereit, hogy hatékonyan dolgozhassunk és elérjük üzleti célkitűzéseinket.

Nem tudnánk egy csapatként dolgozni ügyfeleinkért azon rendszerek és technológia nélkül, amelyre nap mint nap támaszkodunk. Laptopok, mobileszközök, levelezőrendszerek és az ezeket támogató infrastruktúra lehetővé teszi számunkra, hogy termelékenyebben dolgozzunk, hatékonyabban kommunikáljunk és jobban szolgáljuk az ügyfeleinket. Segítenek nekünk elérni és megosztani az innovációhoz és a folyamatos fejlődéshez szükséges információt. Azonban a helytelen használat kimerítheti az erőforrásainkat, veszélybe sodorhatja a biztonságunkat és károsíthatja a márkánkat és a hírnevünket.

A view of a building behind a tree
A cityscape of corporate buildings at dawn

Így néz ki a győzelem

Biztonságosan és helyesen használjuk technológiánkat és rendszereinket azzal, hogy:

 • csak az arra felhatalmazott személyeknek adunk rendszerhozzáférést és csak a szükséges időtartamra,
 • a felhatalmazott felhasználók csak a munkavégzésükhöz szükséges rendszerekhez és adatokhoz kapnak hozzáférést,
 • védjük a jelszavakat, rendszeresen megváltoztatjuk őket, és soha nem osztjuk meg másokkal,
 • a bizalmas információkat távol tartjuk az internettől,
 • nem töltünk le jóváhagyás nélküli szoftvereket és nem nyitunk meg gyanús mellékleteket,
 • kizárólag engedélyezett személyes eszközökkel kapcsolódunk a Johnson Controls hálózataihoz,
 • lépéseket teszünk azért, hogy a hardverek ne vesszenek el, ne sérüljenek vagy lopják el őket,
 • soha nem küldünk zaklató vagy támadó tartalmú üzeneteket,
 • kerüljük a helytelen weboldalak látogatását,
 • csak eseti jelleggel és észszerű esetben használjuk a Vállalat eszközeit és rendszereit.

A vállalati hírnév védelme

Így érünk el sikereket

Arra törekszünk, hogy minden tevékenységünkben megőrizzük az integritással és ügyfélvezérelt innovációval kapcsolatos hírnevünket.

A hírnevünk az egyik legértékesebb eszközünk. Több mint 130 éve építjük, de mindig a jövő felé tekintünk. Mindennapi tevékenységeinkben és döntéseinkben mindannyiunknak éreznünk kell saját felelősségünk súlyát a Johnson Controls hírnevének védelmében. Ha integritással cselekszünk, és értékeinket átültetjük a gyakorlatba, akkor továbbra is elnyerjük majd alkalmazottaink, ügyfeleink és üzleti partnereink bizalmát.

A man noting down notes looking at a desktop screen
A view of corporate buildings

Így néz ki a győzelem

Megvédjük hírnevünket azzal, hogy:

 • példát mutatunk a legfontosabb értékeinkből,
 • mindig használjuk szilárd üzleti ítélőképességünket,
 • nagyszerű nagykövetei vagyunk a Johnson Controlsnak,
 • biztosítjuk, hogy a döntéseinkkel és magatartásunkkal következetesen megőrizzük a Vállalat jó hírnevét.

A hírnevünk

Egy 130 éves történet büszkeségre ad okot. Azonban soha ne feledje, hogy a hírnév mások utolsó velünk kapcsolatos élményéről és a következő érintkezéssel kapcsolatos várakozásairól szól.

A csalás megelőzése

Így érünk el sikereket

Az integritás iránti elkötelezettségünk azt jelenti, hogy éberen ügyelünk a csalás, a pazarlás és a visszaélés megelőzésére.

A csalásnak, a pazarlásnak és a visszaélésnek nincs helye a Johnson Controlsnál. Az integritás és a bizalom kultúrája iránti elkötelezettségünk a legbiztosabb módja annak, hogy ezeket a visszaéléseket megelőzzük vagy felfedezzük és megszüntessük őket, ha mégis előfordulnak.

Four colleagues having a discussion around a table
A view of corporate cityscape from river

Így néz ki a győzelem

Úgy előzzük meg a csalást, a pazarlást és a visszaélést, hogy:

 • teljeskörűen és pontosan részletezzük az utazási, szórakozási és egyéb ráfordításokat a könyvelésünkben és a nyilvántartásainkban. Ezzel kapcsolatban olvassa el az üzleti utakról, a vendéglátásról és az alkalmazotti költségelszámolásokról szóló globális irányelvet.
 • helyesen kategorizáljuk és számoljuk el a pénzügyi tranzakciókat,
 • csak a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokért számlázunk, az előírt határidőkön belül,
 • érvényesítjük az ígért árengedményeket,
 • betartunk minden beszerzési irányelvet, és csak a szükséges árukat és szolgáltatásokat rendeljük meg,
 • csak üzleti célra használjuk a vállalati bankkártyát vagy hitelkártyát,
 • tisztázó kérdéseket teszünk fel, ha bizonytalanok vagyunk a számviteli eljárásokat vagy jogi kötelességeket illetően,
 • azonnal jelentjük a helytelen vagy gyanús tevékenységgel kapcsolatos aggályainkat.

Létesítményeink védelme

Így érünk el sikereket

Biztonságban és épségben tartjuk létesítményeinket és eszközeinket, hogy mindig készen álljunk győzelemre segíteni az ügyfeleinket.

A biztonságos létesítmények biztonságos és kényelmes környezetet biztosítanak az alkalmazottaink számára, miközben megvédik eszközeinket és anyagainkat a károktól, a lopástól vagy az ipari kémkedéstől.

A man looking at a desktop screen
A man sitting in front of an iMac

Így néz ki a győzelem

Azzal védjük létesítményeinket, hogy:

 • mindig viseljük vállalati azonosító kitűzőnket, és teszünk róla, hogy mások is viseljék,
 • nem támasztjuk ki az ajtót vagy engedünk be magunk után senkit a biztonsági bejáratokon,
 • soha, senkinek nem adjuk oda a kulcsainkat, a kitűzőnket vagy a riasztókódokat,
 • zárjuk az irodák és a járművek ajtaját,
 • rögtön jelentjük a szivárgásokat, elromlott eszközöket vagy egyéb karbantartási problémákat a vezetőség felé,
 • rendszeresen megvizsgáljuk és teszteljük az összes tűzvédelmi és biztonsági berendezést,
 • minden riasztásra rögtön reagálunk (még a normál munkaidőn kívül is),
 • megakadályozzuk az illetéktelen személyek belépését a létesítményeinkbe, és kapcsolatba lépünk a biztonsági szolgálattal, ha behatolót észlelünk.
 • Lépjen kapcsolatba a Johnson Controls Globális Biztonsági Műveleti Központtal (Johnson Controls Global Security Operations Center – GSOC) a +1 414 524 6700 telefonszámon vagy a gsoc@jci.com címen, ha olyan biztonsággal kapcsolatos aggály vagy krízis merül fel, amely tényleges vagy potenciális kockázatot jelent alkalmazottainkra, létesítményeinkre vagy működésünkre nézve.
 • Közvetlen veszély fennállása esetén értesítjük a helyi rendészeti szerveket vagy a katasztrófavédelmet.