Így érünk el sikereket

Okos, objektív döntéseket hozunk, amelyek a Vállalatot és az ügyfeleket a személyes érdekek elé helyezik.

Nálunk ezért „első az érték”

Együttműködünk az ügyfeleink sikere érdekében. Nem engedjük, hogy a személyes érdekek vagy kapcsolatok útjába álljanak annak, hogy egy csapatként győzzünk. Nyíltan, átgondoltan és integritással hozzuk meg döntéseinket, ami üzletünk előnyére válik, és mindenkinek megmutatja, bízhatnak abban, hogy helyesen cselekszünk.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Így néz ki a győzelem

A Johnson Controls érdekeit szem előtt tartva járunk el azzal, hogy:

 • részrehajlás nélkül, releváns tényekre és szilárd ítélőképességre alapozva hozzuk meg üzleti döntéseinket,
 • kerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben döntéseinket összeférhetetlen érdekek befolyásolhatják vagy úgy tűnhet, mintha befolyásolnák (például potenciális személyes előnyök),
 • feltárjuk az elkerülhetetlen összeférhetetlenséget, hogy azt megfelelően kezelhessük,
 • minden esetben tanácsok kérünk, amikor bizonytalanok vagyunk egy probléma létezését illetően.

Mi az összeférhetetlenség?

Összeférhetetlenség áll fenn minden olyan esetben, amikor családi kapcsolatok, munkahelyen kívüli tevékenységek, pénzügyi befektetések vagy egyéb személyes érdekek potenciálisan befolyásolhatják pártatlan vállalati döntéshozatali képességünket. Ügyelnünk kell arra, hogy az összeférhetetlenségnek még a látszatát is elkerüljük, mivel mások azt gondolhatják, hogy helytelenül cselekszünk.

Kérdezze meg magától:

Az általam javasolt döntés(t) vagy intézkedés(t):

 1. Olyan érzéssel tölt el, mintha tartoznék valakinek valamivel?
 2. Nem felel meg a Johnson Controls értékeinek?
 3. Befolyásolják (akár csekély mértékben is) személyes vagy családi megfontolások?
 4. Olyan látszatot kelt, mintha nem a Vállalat érdekeit tenném az első helyre?

Ha a válasz a fenti kérdések közül bármelyikre „igen” vagy „talán”, akkor fontos, hogy tanácsot kérjen az ITT. felsorolt forrásoktól. Ha úgy gondolja, hogy összeférhetetlenség áll fenn, azt közölnie kell a Compliance.jci.com oldalon keresztül.

Az összeférhetetlenség sokféle formát ölthet. Az alábbi útmutató bemutat néhány gyakori helyzetet. További információért olvassa el az Összeférhetetlenségi irányelvet.

Rokonok és barátok

Nem hagyjuk, hogy a barátok és a család segítésének vágya befolyásolja munkahelyi döntéseinket.

Kerüljük a személyes kapcsolatok objektivitásunkat befolyásoló hatásának kockázatát azzal, hogy:

 • szoros baráti és rokoni kapcsolatainkat távol tartjuk a jelentési láncoktól és az osztályunkról, legyenek akár alkalmazottak, akár gyakornokok vagy alvállalkozók,
 • hagyjuk, hogy mások kezeljék a közeli barátainkkal és rokonainkkal kapcsolatos foglalkoztatási döntéseket (például a felvételi, előléptetési és fegyelmi döntéseket),
 • lépéseket teszünk az átláthatóság és függetlenség biztosítása érdekében, amikor közeli barátok vagy rokonok neve potenciális Johnson Controls szolgáltatásnyújtóként merül fel,
 • gondosan mérlegeljük az olyan döntéseket, amelyekkel korábbi Johnson Controls alkalmazottakat tanácsadóként, alvállalkozóként vagy beszállítóként alkalmazunk.

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Személyes és családi befektetések

Döntéseinket nem befolyásolja a saját vagy családtagjaink pénzügyi nyereségének lehetősége. 

Személyes pénzügyi megfontolásainkat kihagyjuk üzleti döntéseinkből azzal, hogy:

 • nincs a tulajdonunkban jelentős* pénzügyi érdekeltség a Johnson Controlshoz kapcsolódó vagy versenytárs vállalkozásban,
 • közöljük a megfelelőségi osztállyal, ha egy közeli családtag munkaviszonyban áll vagy jelentős* pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik a Johnson Controlshoz kapcsolódó vagy versenytárs vállalkozásnál.

* Annak eldöntésére, hogy egy pénzügyi érdekeltség jelentős-e, forduljon a megfelelőségi osztályhoz.

Ajándékok és vendéglátás

A bizalomra és a kölcsönös megbecsülésre építve nyerjük el megbízásainkat, sosem helytelen ajándékok vagy vendéglátás révén.

Úgy kerüljük el az ajándékadással és vendéglátással kapcsolatos potenciális összeférhetetlenségeket, hogy:

 • csak észszerű mértékű étkeztetést és szórakoztatást nyújtunk az üzleti megbeszélések során, és azt is csak akkor, ha az nem sérti az „átvevő” szervezet irányelveit,
 • nem adunk ajándékot és nem nyújtunk szórakoztatást azzal a szándékkal, hogy befolyásoljuk a fogadó fél viselkedését,
 • csak jelképes értékű ajándékokat adunk azoknak, akikkel üzleti kapcsolatban állunk vagy szeretnénk abba kerülni,
 • soha nem adunk készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt,
 • csak a megfelelőségi tanács által engedélyezett és előzetesen jóváhagyott esetekben adunk ajándékot vagy nyújtunk szórakoztatást kormányzati ügyfelek részére,
 • csak előzetesen jóváhagyott esetekben és az irányelveinkkel összhangban fizetjük egy harmadik fél észszerű utazási és szállásköltségeit,
 • ügyelünk rá, hogy minden ajándék, szórakoztatás és utazás, amit nyújtunk, törvényes és etikus, illetve az értékeinkkel összeegyeztethető legyen,

Úgy kerüljük el az ajándékelfogadással és vendégséggel kapcsolatos potenciális összeférhetetlenségeket, hogy:

 • csak jelképes értékű ajándékokat fogadunk el,
 • készpénz vagy készpénz-helyettesítő ajándékok nem elfogadása
 • nem fogadunk el utaztatást harmadik féltől,
 • sport-, színházi vagy kulturális eseményekre (tehát sportesemények, golfozás vagy koncertek) vagy étkezésekre korlátozzuk a szórakoztatás elfogadását,
 • udvariasan visszautasítjuk az olyan utazásra, ajándékra vagy szórakoztatásra irányuló felajánlásokat, amelyek sértik az Ajándékozási és vendéglátási irányelvünket.

A woman working on her tablet PC

Először gondolkodjunk

K.:

Our team is bidding on a big contract, and we’re expecting to learn the outcome very soon. I’m attending a conference and a key decision maker from the prospective customer will be there, too. Can I invite him to dinner to make a final pitch for Johnson Controls?

V.:

Ez nem javasolt, mivel úgy tűnhet, hogy helytelen befolyást próbál gyakorolni az ügyfélre. Az „Első az integritás” azt jelenti, hogy a termékeink minőségével és ügyfélszolgálati tevékenységünkkel adunk okot az ügyfeleknek arra, hogy minket válasszanak, nem pedig azzal, hogy értékes ajándékokat adunk nekik vagy bőséges vendéglátásban részesítjük őket. Mivel az időpont ilyen közel van az ügyfél beszerzési döntéséhez, ez a vacsora könnyen értelmezhető arra tett kísérletként, hogy helytelen módon befolyásolja az üzleti döntést, ami szigorúan tilos. Különösen fontos, hogy az ajánlattételi folyamat során körültekintően járjunk el. Ha a kapcsolattartó személy nem kormányzati tisztségviselő, meghívhatja őt egy kávé vagy tea melletti beszélgetésre, amely során építeni lehet a kapcsolatot, és meg lehet válaszolni a leendő ügyfél Johnson Controlsszal kapcsolatban felmerült kérdéseit.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Vállalati lehetőségek

A munkánk során szerzett tudást és a Vállalat forrásait és eszközeit arra használjuk, hogy jobban segíthessük az ügyfeleink sikerét. Úgy kerüljük az összeférhetetlenséget és az üzletnek okozott károkat, hogy nem:

 • fordítjuk a saját hasznunkra a munkánk során felfedezett üzleti vagy befektetési lehetőségeket,
 • használjuk helytelen személyes haszonszerzésre a vállalati tulajdont vagy a Johnson Controlsnál betöltött pozíciónkat,
 • versenyzünk a Johnson Controlsszal, sem közvetlenül, sem közvetve.

Külső tevékenységek

Minden nap a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtjuk a Johnson Controlsnál, nem engedve, hogy külsős munkahelyek vagy más tevékenységek akadályozzák hozzájárulásunkat a Vállalat tevékenységéhez. Arra törekedünk, hogy teljes és termékeny életet éljünk a munkahelyen kívül, miközben nem:

 • hagyjuk, hogy az hatással legyen feladatainkra és teljesítményünkre a Johnson Controlsnál,
 • dolgozunk versenytársnak vagy beszállítónak,
 • kockáztatjuk a Vállalat üzletének vagy hírnevének megsértését,
 • használjuk külső érdekek érvényesítésére a Vállalat erőforrásait, a többi alkalmazottat vagy alvállalkozót,
 • teremtünk semmilyen egyéb típusú összeférhetetlenséget.

An upward view of modern corporate building

Először gondolkodjunk

K.:

A friss otthonfelújítási élményem kapcsán arra gondoltam, hogy vennék egy „felújítandó” ingatlant, és megpróbálnám haszonnal eladni – talán még ingatlankereskedői engedélyt is szerzek. Teljes mértékben elkötelezett vagyok a Johnson Controls iránt, és nem gondolom, hogy a házfelújítások iránti érdeklődésem hatással lesz a munkámra. Jelenthet ez problémát?

V.:
 Azt akarjuk, hogy alkalmazottaink teljes és kielégítő életet éljenek a munkahelyen kívül. Ugyanakkor mindenkivel szemben elvárás, hogy nap mint nap, teljes figyelmét és legjobb tudását adja a Johnson Controlsnál. Önnek kell eldöntenie, hogy a házak felújításával és eladásával együtt járó extra erőfeszítés lehetővé teszi-e az Ön számára, hogy megfelelő egyensúlyt tartson a személyes és a munkahelyi kötelezettségei között. Ha úgy gondolja, hogy ez összeférhetetlenséget teremthet, akkor ezt közölnie kell a ComplianceForms.jci.com oldalon keresztül.