Nasil kazaniriz

Yetenekli çalışanları şirkete çekeriz, potansiyelini geliştiririz ve başarmak için bunları ayarlarız.

Değerleri̇mi̇zi̇ neden önceli̇kli̇ tutuyoruz

En iyi olanı ve en parlak olanı işe alır ve teşvik ederiz. İstihdam kararlarını asla önyargı ya da kesin hükme değil; niteliklere, arzulara ve performansa dayandırırız. Herkese adil bir şans vermek, yapılacak doğru şeydir. Irk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet, gebelik, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, askerlik hizmeti ya da yasalarla korunan diğer tüm durumlar temelinde ayrımcılığı tolere etmeyiz.

Close-up on a conference table with laptops and hands of people working
Two colleagues in discussion in front of a computer, while one points at the screen

Kazanmak neye benzer

Şunları yaparak seçkin çalışanları şirkete çeker, geliştirir ve şirkette tutarız:

  • İnsanlara adil davranmak ve Johnson Controls’e değer vermeye odaklanmak
  • İşe alım, eğitim, promosyonlar ve disiplin hakkında ustalık temelinde kararlar vermek
  • Engellilik durumu için makul olanaklar sağlamak
  • Ayrımcılık konusunda tüm mazeretleri kabul etmeyi reddetmek; hiçbiri yoktur

Önce düşünün

S:

Amirimin, ekibindeki eski çalışanları istemediğini söylediğini duydum. Ayrımcılık yapmadığını söylüyor; sadece üretim hızı gerekliliklerine ayak uyduramıyorlar. Haklı mı?

Y:

Hayır, değil. Yaş veya diğer kişisel özelliklere dayalı bir çalışan ya da çalışan grubu hakkındaki genel yaygın sigorta inançları ya da beyanları uygunsuzdur ve teşvik ettiğimiz değerler ve kültür ile uyumsuzdur. Ayrıca ayrımcı eylemlere de yönlendirebilir. Herkesin, yetileri ve performansına dayalı yargılanmaları gerekir. Herkesin adil şekilde muamele gördüğü bir çalışma ortamı; güven veren, motive edilmiş ve yüksek performanslı kültür sağlamaya yardımcı olur.