Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Olağanüstü içgörüler ve yenilikler için farklı yeteneklerimizden, geçmişlerimizden ve bakış açılarımızdan en iyi şekilde yararlanıyoruz. Çeşitliliğimiz, sorunları daha yaratıcı bir şekilde çözmemizi, kararları daha düşünceli bir şekilde almamızı ve fırsatları daha proaktif bir şekilde belirlememizi sağlıyor.

Daha fazla bilgi edinin
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Çalışan verileri gizliliği

Çalışanlarımızın, adaylarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin kişisel bilgilerini koruruz. Johnson Controls, bir kişinin gizlilik hakkına saygı duyar.

Daha fazla bilgi edinin

Fırsat eşitliği ve ayrımcılığı önleme

Yetenekli insanları çeker, potansiyellerini geliştirir ve başarılı olmalarını sağlarız. En iyi ve en parlak olanları işe alır ve terfi ettiririz. Irk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet, hamilelik, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni hal, askerlik hizmeti veya yasalarca korunan diğer statüler temelinde ayrımcılığa tolerans göstermeyiz.

Daha fazla bilgi edinin
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Sağlık ve Güvenlik

Tam potansiyelimize ulaşabilmemiz için kendimizi ve başkalarını güvende ve sağlıklı tutuyoruz. Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin refahını en önemli önceliğimiz haline getirdiğimizde bir ekip olarak kazanırız. İşyerinde hiçbir şey sağlık ve güvenlikten daha önemli değildir; Sıfır Zarar Vizyonumuz ve ilgili hedeflerimiz odaklanmamızı sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Saygılı muamele, tacizi ve iş yerinde zorbalığı önleme

Başkalarına saygılı davranır, Tek Bir Ekip olarak geliştiğimiz olumlu bir çalışma ortamını teşvik ederiz. Bu, profesyonelce davranmak, başkalarıyla açık ve saygılı bir şekilde konuşmak ve elimizden geldiğince birbirimizi desteklemek anlamına gelir.

Daha fazla bilgi edinin
Three colleagues in discussing