Nasil kazaniriz

Şirketi ve müşterilerimizi kişisel çıkarımızın ötesinde tutan akıllı, tarafsız seçimler yaparız.

Değerleri̇mi̇zi̇ neden önceli̇kli̇ tutuyoruz

Müşterilerimiz için kazanmak adına birlikte çalışırız. Kişisel çıkarlar ya da ilişkilerin Tek Ekip olarak kazanmanın yoluna geçmesine izin vermeyiz. Açık, düşünerek ve dürüstlükle kararlar veririz; bu işletmemize yararlıdır ve herkese doğru olanı yapmak konusunda güvenebileceğimizi gösterir.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Kazanmak neye benzer

Şunları yaparak Şirketin en iyi çıkarları doğrultusunda hareket ederiz:

 • İlgili gerçekler ve sağlam hükme dayalı olarak önyargısız iş kararlarını vermek
 • Bir kararın çıkar çatışmalarından etkilenebileceği ya da etkilenebileceği görünümünün olabileceği durumlardan kaçınmak (olası bir kişisel avantaj gibi)
 • Uygun şekilde yönetilebilmesi adına bir çıkar çatışmasının ifşasından kaçınılamaz
 • Bir sorun olup olmadığından emin olmadığımız zamanlarda tavsiye almak

Çikar çatişmasi nedi̇r?

Sosyal ya da ailesel ilişkiler, iş dışındaki faaliyetler, finansal yatırımlar ya da diğer kişisel çıkarların Şirket adına önyargısız kararlar verme yetimize müdahale etme riskine soktuğu zamanlarda bir çıkar çatışması ortaya çıkar. Diğerlerinin, uygunsuz hareket ettiğimizi düşünmesine neden olabileceği için çıkar çatışması izleniminden bile kaçınmak üzere dikkatli olmamız gerekir.

Kendi̇ni̇ze sorun:

Önerdiğim karar ya da eylem:

 1. Bir başkasına mecbur hissetmemi sağlayabilir mi?
 2. Johnson Controls değerleri ile tutarlı mı?
 3. Kişisel veya ailesel meselelerden etkilenebilir mi (az da olsa)?
 4. Şirketin en iyi çıkarlarını öncelikli tutmadığım izlenimi verebilir mi?

Bu sorulardan herhangi birine yanıtınız “evet” veya “olabilir” ise BURADA listelenen kaynakları kullanarak tavsiye almanız önemlidir. Bir çıkar çatışmanız olabileceğini düşünürseniz bunu Compliance.jci.com adresine açıklamanız gerekir.

Çıkar çatışmaları birçok form alabilir. Aşağıdaki kılavuz, daha yaygın durumlardan bazılarını kapsar. Ayrıca bkz.Çıkar Çatışması Politikası.

Akrabalar ve arkadaşlar

Arkadaşlarımıza ve ailemize yardımcı olma isteğimizin iş yerindeki kararlarımızı etkilemesine izin vermeyiz.

Şunları yaparak tarafsızlığımızı etkileyen kişisel ilişkilerimizin riskinden kaçınırız:

 • Çalışanlar, stajyerler ya da alt yüklenicilerden bağımsız olarak yakın arkadaşları ve akrabaları raporlama hatlarının ve aynı departmanın dışında tutmak
 • Yakın arkadaşlar ve akrabaların yer aldıkları istihdam ile ilgili kararları (işe alım, terfi ve disiplin) başkalarının ilgilenmelerine izin vermek
 • Yakın arkadaşların ya da akrabaların potansiyel Johnson Controls hizmet sağlayıcıları olarak düşünüldüğü zaman şeffaflık ve bağımsızlık sağlamak adına adımlar atmak
 • Eski Johnson Controls çalışanlarını danışmanlar, yükleniciler ya da tedarikçiler olarak kullanma kararlarını dikkatle değerlendirmek

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Ki̇şi̇sel yatirimlar ve ai̇le yatirimlari

Kararlarımız, kendimiz ya da aile üyelerimiz için finansal kazanç olasılığından etkilenmez. 

Şunları yaparak kişisel finansal meseleleri iş kararlarının dışında tutarız:

 • Johnson Controls ile iş bağlantısı olan ya da rekabet eden büyük* bir finans firmasına sahip olmamak
 • Yakın bir aile üyesi Johnson Controls ile iş bağlantısı olan ya da rekabet eden büyük* bir finans firması tarafından istihdam edildiğinde ya da sahip olunduğunda Uyumluluk Departmanı’na açıklamak

* Bir finansal hissenin büyük olup olmadığına ilişkin rehberlik için lütfen Uyumluluk Departmanı’na danışın.

Hedi̇yeler ve ağirlama

Asla uygunsuz hediyeler veya ağırlama aracılığıyla değil güven ve karşılıklı değere dayalı olarak iş kazanır ve ilişkiler inşa ederiz.

Şunları yaparak hediyeler ve ağırlama sunmanın dahil olduğu olası çatışmalardan kaçınırız:

 • Yalnızca iş görüşmelerinin parçası olarak ve alıcı kuruluşun politikalarını ihlal etmemeleri durumunda makul yemekler ve ağırlama sağlamak
 • Alıcının davranışını etkileme niyeti ile hediyeler ya da ağırlama sunmamak ya da kabul etmemek
 • İş yaptığımız ya da iş yapma arayışında olduğumuz kişilere yalnızca nominal değerde hediyeler vermek
 • Asla nakit veya nakit eşdeğeri hediyeler vermemek
 • Yalnızca Uyumluluk Konseyi tarafından izin verilmesi ve önceden onaylanması durumunda müşterilere hediyeler veya ağırlama sunmak
 • Politikalarımız doğrultusunda ve yalnızca öncesinde onaylanması durumunda üçüncü tarafın makul seyahat ve konaklama giderlerini ödemek
 • Sağlanan tüm hediyelerin, ağırlamanın ve seyahatin yasal, etik ve değerlerimize uygun olduğundan emin olmak

Şunları yaparak hediyeler ve ağırlamanın dahil olduğu olası çatışmalardan kaçınırız:

 • Yalnızca nominal değerdeki hediyeleri kabul etmek
 • Nakit hediyeleri veya nakit eşdeğerleri kabul etmeme
 • Üçüncü taraflardan seyahat kabul etmemek
 • Atletizm, tiyatro etkinlikleri veya kültürel etkinlikler ya da yemekler için ağırlama kabulünü sınırlamak (örn. Spor etkinlikleri, golf turnuvaları ya da konserler)
 • Hediyeler ve Ağırlama Politikamızı ihlal eden her türlü seyahat, hediye ya da ağırlamayı kibarca reddetmek

A woman working on her tablet PC

Önce düşünün

S:

Ekibimiz büyük bir sözleşmede ihaleye giriyor ve sonucu çok yakında öğrenmeyi bekliyoruz. Bir konferansa katılıyorum ve potansiyel bir müşteriden önemli bir karar verici de orada olacak. Kendisini Johnson Controls için nihai bir hamle yapmak adına yemeğe davet edebilir miyim?

Y:

Bu, müşteriyi uygunsuz şekilde ekleme girişimi olarak adlandırılabileceği için önerilmez. Dürüstlüğü Öncelikli tutmak, müşterilere değerli bir hediye verdiğimiz ya da cömert ağırlama sağladığımız için değil ürünlerimizin ve müşteri hizmetlerimizin kalitesinden dolayı bizi seçmeleri için nedenler vermek anlamına gelir. Müşterinin tedarik kararına çok az zaman kaldığı için bu, kolaylıkla iş kararını uygunsuz şekilde etkileme girişimi olarak yorumlanabilir ve bu kesinlikle yasaktır. Özellikle ihale sürecinde dikkatli olmak önemlidir. İletişime geçtiğiniz kişi bir kamu çalışanı olmadığı sürece ilişki kurmak ve potansiyel müşterinin Johnson Controls hakkında aklında olabilecek sorulara yanıt vermek üzere bir yöntem olarak kendisini kahve ya da çay içmeye davet etmek uygun olacaktır.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Kurumsal firsatlar

Çalışmamız süresince edindiğimiz bilgiyi, Şirketin kaynaklarını ve varlıklarını kullanırız, bu sayede müşterilerimizin kazanmalarına daha iyi yardımcı olabiliriz. Şunları yapmayarak çıkar çatışmalarından ya da işletmemizin zarar görmesinden kaçınırız:

 • Çalışmamız süresince keşfedilen iş veya yatırım fırsatlarından kendimiz için yararlanmak
 • Uygunsuz kişisel kazanç için Şirket mülkiyetini, bilgilerini veya Johnson Controls’teki pozisyonumuzu kullanmak
 • Doğrudan veya dolaylı olarak Johnson Controls ile rekabet etmek

Şi̇rket dişi faali̇yetler

Şirket dışındaki işlerin veya diğer faaliyetlerin Şirketin işine sunduğumuz katkıları engellemesine izin vermeyerek Johnson Controls’te her gün en iyi çabamızı sarf ederiz. Şunları yapmayarak iş dışında dolu ve üretken yaşamlar sürmek için çabalarız:

 • Johnson Controls’teki sorumluluklarımıza veya performansımıza müdahale etmek
 • Bir rakip ya da tedarikçi için çalışmak
 • Şirketin işi ya da itibarının hasar görmesi riskini almak
 • Şirket dışı çıkarlar için diğer çalışanlar veya satıcılar dahil Şirket kaynaklarını kullanmak
 • Başka türlü herhangi bir çıkar çatışması oluşturmak

An upward view of modern corporate building

Önce düşünün

S:

Yakın zaman önceki ev yenileme deneyimim, “onarım gerektiren” bir mülkiyet alıp bunu karla satmayı denemeyi istediğimi ve bir emlakçı lisansı bile alma olasılığımı düşünmemi sağladı. Johnson Controls’e bağlıyım ve ev yenilemelere olan ilgimin işime müdahalede bulunmayacağını düşünüyorum. Bu, bir sorun olabilir mi?

Y:
Çalışanlarımızın, iş dışında dolu ve tatminkar yaşamlar sürmelerini isteriz. Aynı zamanda hepimizin Johnson Controls’te her gün tüm dikkatimizi ve en iyi çabalarımızı sunmamız beklenir. Evleri yenileyip satma işinde büyük ölçüde ekstra zaman harcamanın, kişisel ve iş ile ilişkili sorumluluklar arasında uygun dengeyi sürdürmenize izin verip vermeyeceğini belirlemeniz gerekecektir. Bunun bir çıkar çatışması oluşturabileceğini düşünüyorsanız bunu, Compliance.jci.com adresine açıklamanız gerekir.