Nasil kazaniriz

Hükümet müşterilerine hizmet vermeyi bir ayrıcalık olarak kabul eder ve kendilerine karşı özel yükümlülüklerimizi yerine getirmek için özen gösteririz.

Değerleri̇mi̇zi̇ neden önceli̇kli̇ tutuyoruz

Müşteri odaklıyız. Hükümet müşterilerinin sıklıkla özel sektördeki müşterilerden farklı gereklilikleri olduğunu kabul ederiz. Bu gerekliliklere yakın dikkat göstermemiz ve bunları harfiyen uygulamamız gerekir. Bu, müşterilerimiz için önemli olana odaklanmamızı ve işimize ya da itibarımıza zarar verebilecek cezalardan kaçınmamızı sağlar.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Kazanmak neye benzer

Şunları yaparak hükümet müşterilerine hizmet etme taahhüdümüzü gösteririz:

 • Hükümet sözleşmelerimizin kritik gerekliliklerinin bilincinde olmak
 • Hükümetlerle yapılan sözleşmeler ve ürünlerin ya da verilerin ithalatları ile ilişkili yürürlükteki tüm yasalar ve aynı zamanda da Federal Hükümet Sözleşmesi Politikası ile uyumlu olmak
 • Geçerli ya da eski hükümet çalışanlarını işe alma veya bu kişiler ile çalışma ile ilişkili kuralları uygulamak
 • Onay için hükümet istemlerine nasıl ve ne zaman yanıt verileceğini kesin olarak bilmek
 • Sınıflandırılmış ya da diğer özel kısıtlamaları olan bilgiler konusunda dikkatli olmak
 • Her bir belgenin veya iletişimin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak
 • Gerektiğinde teklifleri gönderirken geçerli, doğru ve onaylı maliyet ya da fiyatlandırma verilerini kullanmak
 • Rakipler hakkında yetkisiz bilgilerin alınmasından kaçınmak

Hükümet sözleşmeleri̇ni̇n neden özel gerekli̇li̇kleri̇ olduğu

Hükümetlerine hizmet verdiğimiz ülkelerin, şunları sağlamaya yardımcı olmak üzere yasaları vardır: kamu fonlarının uygun şekilde harcandığı; hükümet tedariki ve sözleşme süreçlerinin şeffaf, doğru, sorumlu ve tutarlı şekilde yönetildiği ve ulusal güvenlik ve kamu çıkarının korunduğu.

Hükümet sözleşmelerimizin birçoğu, Birleşik Devletler Federal Hükümeti ile uyumludur. Bu sözleşmelere karmaşık ve sıkı gereklilikler yükleyen yasaların ve yönetmeliklerin örnekleri şunları içerir:

 • Federal Tedarik Yönetmeliği (FAR), hükümet aracılarının malları ve hizmetleri satın alma ya da kiralama yöntemlerini belirler
 • Savunma Federal Tedarik Yönetmeliği Eki (DFARS), savunma endüstrisi tedarik gerekliliklerini kapsar
 • Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri (ITAR), savunma ile ilgili maddelerin ve hizmetlerin ihracat ve ithalatını belirler

Önce düşünün

S:

Federal Hükümet sözleşmeleri için tedariki yönetiyorum. Birkaç ay önce hükümet müşterilerine satılan ürünlerde kullanılan bir bileşenin teknik özelliğinde bir tedarikçinin çok küçük bir değişiklik yaptığını yeni keşfettim. Tedarikçi bana değişikliğin çok küçük olduğu ve tartışmaya açık şekilde bileşeni iyileştirdiği için değişiklik konusunda bilgilendirilmediğimizi belirtti. Ancak yakın zaman önce müşterilerimize yapılan nakliyelerin, bu değişiklikten dolayı ilgili hükümet sözleşmeleri ile uyumlu olmayabileceği konusunda endişeliyim.

Y:

Endişelenmekte haklısınız. Hükümet müşterileri ile iş yaparken sözleşme gerekliliklerini harfiyen uygulamamız gerekir. Basit ve önemsiz bir şekilde olsa bile ya da ürünü iyileştirdiğini düşündüğümüz bir değişiklik olsa bile bunları uygulamamamız durumunda sözleşmenin ihlali sonucu yalnızca finansal cezaları değil, aynı zamanda da hükümet ile çalışmaların askıya alınması ve hatta men edilmemiz riski olasılığını da tetikleyebilir. Hükümete ifşayı gerektirebileceğinden nasıl devam edileceği konusunda tavsiye için sorunun hemen Hukuk Departmanı’na rapor edilmesi gerekir.