Nasil kazaniriz

Sıra dışı öngörüler ve inovasyon için çeşitli yeteneklerimiz, özgeçmişlerimiz ve bakış açılarımızdan en yüksek avantajı elde ediyoruz.

Değerleri̇mi̇zi̇ neden önceli̇kli̇ tutuyoruz

Johnson Controls; geniş yelpazedeki deneyimlere, yetkinliklere ve görüş açılarına sahip bireyleri şirkete çeker, geliştirir ve destekler. Bizi benzersiz kılana değer vermek, bakış açılarımızı genişletir ve yeni görüşleri teşvik eder. Çeşitliliğimiz, sorunları daha yaratıcı bir şekilde çözmemizi, daha düşünceli kararlar vermemizi ve fırsatları daha proaktif şekilde tanımlamamızı sağlar. Herkes başarımıza katkı sağlayabileceğini ve katılımda bulunabileceğini hissettiğinde çalışanlarımız, müşterilerimiz ve yatırımcılarımızın tümü yararlanır.

A woman holding a tablet having a conversation with a man
A woman walking in a lobby between conference rooms holding a laptop

Kazanmak neye benzer

Şunları yaparak çeşitli ve kapsayıcı bir kültür oluştururuz:

  • Aktif olarak alternatif görüşler ve yaklaşımlar aramak
  •  Bizimkilerden farklı düşünceleri ve görüşleri göz önünde bulundurabilmemiz ve bunlardan yararlanabilmemiz için diğerlerini saygılı şekilde dinlemek
  • İnsanlara adil şekilde davranmak ve çalışanlara niteliklerine ve becerilerine dayalı olarak eşit fırsatlar sağlamak
  • Diğerlerinden geri bildirim istemek ve bunlara açık olmak

Önce düşünün

S:

Ekibimdeki sadece üç kadından biriyim. Haftalık ekip toplantılarında erkek olan amirimin erkek meslektaşlarımızın fikir ve görüşlerinin lehinde tutum aldığı, zaman zaman beni ve diğer kadınları açıktan küçümsediği oldukça barizdir. Aşağılanmış ve neler yapabileceğimizi kanıtlama şansının elimizden alındığını hissediyoruz. Sorunu amirime bildirmek basit şekilde kadınlara ilişkin önyargılarını onaylayacaktı. Ekipteki herkesin katkı sunmasına izin verecek bir değişikliği nasıl oluşturabilirim?

Y:
Johnson Controls’te herkesin başarımıza katkı sunabileceği çeşitli ve kapsayıcı bir ortamı teşvik ederiz. Hiçbir türdeki cinsiyetçi önyargı, ne değerlerimizi ne de oluşturmak istediğimiz kültürü yansıtmaz. Görüşlerinizin neden göz önünde bulundurulmadığına ilişkin belirgin nedenlerin olup olmadığını amirinize sormayı göz önünde bulundurmanız gerekir. Bunun, sorunu çözmemesi durumunda daha kıdemli bir yönetici ile konuşun ya da endişeleri bildirmek için İK ile konuşmak veya Dürüstlük Yardım Hattı ile iletişime geçmek için kullanılabilir diğer kaynaklardan herhangi birini kullanın.